חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו''ר רבי אברהם כץ מקאליסק
תאריך הילולא: ד' שבט מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

טבריה: שדרות אליעזר קפלן.
בבית החיים העתיק - ביציאה מטבריה לכיוון צמח מצדו הימני של כביש 90 תחת הסככה בצידה הדרומי
(בסמוך ציוני אדמו"ר אברהם יהושע העשיל, אדמו"ר יהודה הורוויץ מסטוטשין, אדמו"ר יצחק מאמשינאו, ר' אברהם אביחצירא, ר' חיים אבואלעפיא, ר' יהודה ליב סלונים, ר' מנחם מענדיל מוויטבסק, ר' מנחם מענדיל מפארימשלאן, ר' נחמן מהאראדענקא ור' שמחה בונם).

ציון חמיו (ר' משה הלוי)
הנמצא בסמוך

אביו: ר' אלכסנדר כהן.
מורו: המגיד ממעזריטש.

נולד בעיירה הליטאית קאליסק ונמנה על תלמידי הגר"א מוילנא, אך בהשפעת שליחי התנועה החסידית התקרב לתורת הבעש"ט ונעשה לתלמידו של המגיד ממעזריטש. נהג להפריז לעיתים במידת השמחה אותה קובעת החסידות לאחת מיסודותיה, ריכז סביבו חוג חסידי גדול בקאליסק שדבק בדרכו והתנהגותם שהייתה לא לרצון גדולי החסידות הביאה להכרזת החרם על החסידים בשנת התקל"ב בעיר שקלוב (בלרוס).
יחד עם ידידו ר' מנחם מענדיל מויטבסק עלה לארץ ישראל בשנת ה'תקל"ז, שימש כעוזרו הנאמן ולאחר הסתלקותו עמד בראש העדה החסידית בארץ ישראל.
נשא לאשה את בתו של ר' משה הלוי. עמד בקשרי מכתבים גם עם החסידים בחו"ל, הדריך וביאר להם את דרכי החסידות והמריץ אותם לתמוך ביושבי ארץ ישראל. הקים ועדים בערים שבחו"ל בהן התרכזו חסידים. עורר את החסידים שבחו"ל לסור למשמעתו של רבי שניאור זלמן מלאדי (האדמו"ר הזקן מחב"ד) אך לאחר שהופיע ספרו "התניא" - ספר הבינונים ובו עיקרי יסודות תורת חסידות חב"ד המבוססים על אמונה מתוך התבוננות ודעת את ה', התנגד לשיטתו.
בשנת ה'תק"ע השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אגרת קדש: מכתביו.
• מדברי תורתו: נדפסו בספר "דגל מחנה אפרים" לר' משה חיים אפרים מסדילקוב ובסוף הספר "חסד לאברהם" לר' אברהם המלאך.