חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו''ר רבי זאב וואלף מצ'רני-אוסטראה
תאריך הילולא: ה' אדר מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

טבריה: שדרות אליעזר קפלן. בבית החיים העתיק, ביציאה מטבריה לכיוון צמח מצדו הימני של כביש 90 תחת הסככה בצידה הדרומי.
(בסמוך ציוני - אשתו, בנו ובתו. ר' אברהם מקאליסק, האדמו"ר אברהם יהושע העשיל, האדמו"ר יהודה הורוויץ מסטוטשין, האדמו"ר יוחנן מסטולין קרלין, האדמו"ר יצחק מאמשינאו, ר' אברהם אביחצירא, ר' יהודה ליב סלונים, ר' מנחם מענדיל מוויטבסק, ר' מנחם מענדיל מפארימשלאן, ר' נחמן מהאראדענקא ור' שמחה בונם).

הבית בו התגורר בטבריה
(נרכש ע"י אדמו"ר אור ישראל מסטולין זיע"א)

אביו: רבי נפתלי צבי.
אשתו: מרת געלא.
בנו: ר' אברהם.
בתו: ציזי חנה (בעלה ר' ישראל אברהם).
מורו: ר' דובער [המגיד ממעזריטש].
מתלמידיו: ר' דוד שלמה אייבשיץ (בעל "לבושי שרד"), ר' מנחם מנדל מקוסוב.

בגיל 8 החל לשהות במחיצתו של המגיד ממעזריטש.
למד בצוותא עם ר' משולם פייבוש מזבראז' (בעל "יושר דברי אמת").
כיהן כאדמו"ר ואב"ד צ'רני-אוסטראה ובעיר קופיל הסמוכה. השיא את בתו לבנו של ר' זוסיא מאניפולי (ר' ישראל אברהם). טרם עלה לארץ ישראל בקיץ ה'תקנ"ח, הושיב על כיסאו את חתנו (ר' ישראל אברהם) ושלח להסמיך את תלמידו ר' מנחם מנדל מקוסוב.
התגורר בחיפה אולם כעבור זמן התיישב בטבריה ולאחר פטירת אדמו"ר רבי אברהם כץ מקאליסק בשנת ה'תק"ע החל להנהיג את קהילת החסידים בטבריה ופעל לאיסוף תרומות עבור הקהילה.
גם כאשר ישן עיניו היו פקוחות.
בשנת ה'תקפ"ג השיב את נשמתו ליוצרה.