חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו''ר רבי יוסף צבי קאליש מסקרנביץ
תאריך הילולא: א' אדר א' מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

טבריה: שדרות אליעזר קפלן. בבית החיים העתיק, ביציאה מטבריה לכיוון צמח מצדו הימני של כביש 90
בצד מזרח של הסככה הנמצאת בצדו המערבי של בית החיים.
(בסמוך ציוני האדמו"ר אברהם יהושע העשיל, האדמו"ר יהודה הורוויץ מסטוטשין, האדמו"ר יצחק מאמשינאו, ר' אברהם אביחצירא, ר' חיים אבואלעפיא, ר' יהודה ליב סלונים, ר' מנחם מענדיל מוויטבסק, ר' מנחם מענדיל מפארימשלאן, ר' נחמן מהאראדענקא ור' שמחה בונם).

אביו: אדמו"ר רבי שמעון מסקרנביץ.
אשתו: הרבנית חנה גולדה בלומה.
סבא: אדמו"ר האמצעי מוורקא (מצד אביו).

נולד בשנת ה'תרמ"ה. בגיל 17 נשא לאישה את בתו של מייסד חסידות ביאלא אדמו"ר רבי יעקב יצחק רבינוביץ (בעל "דברי בינה").
בשנת ה'תרצ"ד עלה לארץ ישראל, כיהן כרב וכאב"ד בני ברק, בנה את צביונה הרוחני והשקיע את כל מרצו לשגשוג חייה הרוחניים של העיר ולנושא הכשרות אשר היה בראש מעייניו. כיהן כאדמו"ר לחסידות סקרנביץ עד לפטירתו בליל שבת קודש ה'תשי"ז.
מספריו:
• שארית יוסף.