חברי MyTzadikהרשמה חינם!

תפילה בציון התנא רבי שמעון בר יוחאי
ביום חמישי י"ח אייר - הילולת רשב"י במירון התפללנו עליכם להצלחה, בריאות וכל הישועות ושלחנו לכם מייל
Prayer in the grave of the Tana Rabbi Shimon Bar Yochai
On Thursday, 18th Iyar - we pray for your success, health & all the salvations & we sent you an email