חברי MyTzadikהרשמה חינם!

תפילה בקבר התנא רבי נחום איש גמזו
ביום חמישי כ"ח אדר - ערב ראש חודש ניסן התפללנו עליכם להצלחה, בריאות וכל הישועות ושלחנו לכם מייל
Prayer in the grave of the Tana Rabbi Nachum Ish Gamzu
On Thursday, 28th Adar - we pray for your success, health & all the salvations & we sent you an email