חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי שמחה בונם קליש מוורקא
תאריך הילולא: ב' שבט מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

טבריה: שדרות אליעזר קפלן. בבית החיים העתיק, ביציאה מטבריה לכיוון צמח מצדו הימני של כביש 90
במרכז הסככה הנמצאת בצדו המערבי של בית החיים.
(בסמוך ציוני האדמו"ר אברהם יהושע העשיל, האדמו"ר יהודה הורוויץ מסטוטשין, האדמו"ר יוחנן מסטולין קרלין, האדמו"ר יצחק מאמשינאו, ר' אברהם אביחצירא, ר' חיים אבואלעפיא, ר' יהודה ליב סלונים, ר' מנחם מענדיל מוויטבסק, ר' מנחם מענדיל מפארימשלאן ור' נחמן מהאראדענקא).

אביו: ר' מרדכי מנחם מענדל.
בנו: ר' אברהם משה מפליניץ.

בשנת ה'תרס"ז השיב את נשמתו ליוצרה.