חברי MyTzadikהרשמה חינם!
הילולות הצדיקים לחודש - ניסן
רבי מסעוד חי בן שמעוןמקום קבורה: מצריםתאריך הילולא: ניסן
רבי גדליה קורדובירומקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: ניסן
ר' נפתלי אשכנזימקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: ניסן
ר' יצחק אלבאליהמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: ניסן
אדמו''ר רבי אשר ישעיה הלוי מקאסאנימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: א' ניסן
רבי דוד חנניה ויטרבימקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: א' ניסן
רבי יהודה אריה ממודינאמקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: א' ניסן
עובדיה הנביאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: א' ניסן
רבי ישעיהו באסאןמקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: א' ניסן
רבי דוסאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: א' ניסן
ר' שמואל הלוי קוליןמקום קבורה: צ'כיהתאריך הילולא: א' ניסן
ר' משהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: א' ניסן
אדמו''ר הרש''ב - רבי שלום דובער שניאורסאהןמקום קבורה: רוסיהתאריך הילולא: ב' ניסן
אדמו''ר רבי יעקב יוסף טוורסקי מסקווירא-ניו יורקמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: ב' ניסן
רבי משה דייןמקום קבורה: סוריהתאריך הילולא: ב' ניסן
רבי חיים יצחק אייזיק יוסטמןמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: ג' ניסן
רבי יהודה אצלן עטיהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ד' ניסן
רבי מסעוד שבתמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ד' ניסן
אדמו''ר רבי אברהם יהושע העשיל - ה''אוהב ישראל'' מאפטאמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: ה' ניסן
רבי אברהם בעל הנסמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: ה' ניסן
רבי שניאור זלמן פרדקין מלובליןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ה' ניסן
רבי חיים אבואלעפיא [השני]מקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ו' ניסן
רבי שמואל יודא קצנלבוגן - מהרשי''קמקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: ו' ניסן
המקובל שלום מרדכי חיים הדאיהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ו' ניסן
רבי יצחק מדרוהוביטשמקום קבורה: לא ידועתאריך הילולא: ז' ניסן
רבי ששון עבדול עזיז מזרחימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ז' ניסן
רבי אליה שפיראמקום קבורה: צ'כיהתאריך הילולא: ח' ניסן
רבי אליהו הקדוש מיורקמקום קבורה: אנגליהתאריך הילולא: ח' ניסן
ר' ציון דוכןמקום קבורה: צרפתתאריך הילולא: ט' ניסן
רבי אריה לייב לויןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ט' ניסן
אדמו''ר רבי חיים מאיר האגר מויז'ניץמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ט' ניסן
מרים הנביאהמקום קבורה: ירדןתאריך הילולא: י' ניסן
רבי שלום משאשמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י' ניסן
ר' שלמה זלמן ליפשיץמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''א ניסן
רבי ישעיהו הלוי הורביץ - השל''ה הקדושמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''א ניסן
ר' משה בן נחמן - הרמב''ןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''א ניסן
אדמו''ר רבי אשר ישעיהו פרנקל מפדהייץמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: י''א ניסן
אדמו''ר רבי מאיר לייפער מקליבלנד-לוס אנג'לסמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: י''ב ניסן
רבי מנחם מנדל שאהןמקום קבורה: סלובקיהתאריך הילולא: י''ב ניסן
רבי חיים שבתי - מהרח''שמקום קבורה: יווןתאריך הילולא: י''ג ניסן
רבי מארקו [הלל מרדכי] מורטרה הלוימקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: י''ג ניסן
המקובל רבי אברהם חביבמקום קבורה: לובתאריך הילולא: י''ג ניסן
ר' משה אלשיךמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ג ניסן
אדמו''ר הצמח צדק - רבי מנחם מנדל שניאורסאהןמקום קבורה: רוסיהתאריך הילולא: י''ג ניסן
רבי יוסף קארו - הבית יוסףמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ג ניסן
ר' יהודהמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י''ד ניסן
רבי דוד יהודה ליב זילברשטייןמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: י''ד ניסן
רבי רחמים חיים יאודה ישראלמקום קבורה: יווןתאריך הילולא: ט''ו ניסן
רבי שמשון מורפורגומקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: ט''ו ניסן
רבי יונה תאומים פרנקלמקום קבורה: צרפתתאריך הילולא: ט''ו ניסן
רבי יאודה שמואל פרימומקום קבורה: טורקיהתאריך הילולא: ט''ז ניסן
לוי בן יעקב ולאהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ט''ז ניסן
המקובל אברהם ראובן כ''ץ סופרמקום קבורה: צ'כיהתאריך הילולא: י''ז ניסן
אדמו''ר רבי חיים הלברשטאם מצ'כובמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: י''ז ניסן
רבי מאיר אביחציראמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ז ניסן
אדמו''ר רבי ישראל נח מניעז'ין - המהרי''ןמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י''ז ניסן
רבי יצחק טוורסקי מסקוויראמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י''ז ניסן
המקובל רבי מכלוף הלוימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח ניסן
רבי יצחק נוניס בילמונטימקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: י''ח ניסן
אדמו''ר רבי יעקב יוסף ווייס מספינקאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ט ניסן
הרבנית בריינדיל איגרמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ט ניסן
רבי מנחם זעמבאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ט ניסן
רבי אהרון הגדול מקארליןמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''ט ניסן
רב האי גאוןמקום קבורה: לא ידועתאריך הילולא: כ' ניסן
אדמו''ר רבי לוי יצחק לנדמאן מטרנופול-ברוקליןמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: כ' ניסן
רבי יהודה אריה אוזימומקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: כ' ניסן
רבי יעקב ליפמן ממוגלניץמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ' ניסן
ר' בוגיד חנינא סעדוןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ' ניסן
ר' יששכר דב בעריש מזידיטשויבמקום קבורה: לא ידועתאריך הילולא: כ''א ניסן
אדמו''ר רבי ישראל יצחק קאליש מוורקאמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ב ניסן
רבי יהודה רוזאניסמקום קבורה: טורקיהתאריך הילולא: כ''ב ניסן
רבי כמוס ימיןמקום קבורה: לובתאריך הילולא: כ''ב ניסן
רבי מימוןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ב ניסן
ר' שמעון שליזגל [קפטן]מקום קבורה: ליטאתאריך הילולא: כ''ב ניסן
ר' משה מטראני - המבי''טמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ג ניסן
רבי ישראל עוזרימקום קבורה: תימןתאריך הילולא: כ''ג ניסן
אדמו''ר רבי אברהם יהושע העשל ויינברג מסלונים-ת''אמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ד ניסן
אדמו''ר רבי חיים (ליבוש) הלברשטאם מצאנזמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ה ניסן
יהושע בן נוןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ו ניסן
רבי אפרים נבוןמקום קבורה: טורקיהתאריך הילולא: כ''ו ניסן
אדמו''ר רבי יהושע העשיל רבינוביץ ממונסטריץ'מקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: כ''ו ניסן
אדמו''ר רבי משה טייטלבאום מסאטמרמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: כ''ו ניסן
רבי יהודה הכהן כהנא הלרמקום קבורה: רומניהתאריך הילולא: כ''ז ניסן
ר' אריה יהודא ליב הלוימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ז ניסן
רבי אריה צבי פרומרמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ז ניסן
אדמו''ר רבי אהרן הכהן רוזנפלד מפינסק-קארליןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח ניסן
רבי ישועה הלוימקום קבורה: פורטוגלתאריך הילולא: כ''ח ניסן
ר' יהושע מאוסטרובהמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ח ניסן
ר' יחיא צאלח - מהרי''ץמקום קבורה: תימןתאריך הילולא: כ''ח ניסן
אדמו''ר רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן מסדיגוראמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ט ניסן
ר' יוסף הלוי אבן מיגאשמקום קבורה: לא ידועתאריך הילולא: ל' ניסן
רבי יעקב ישראל אשכנזי עמדין - יעב''ץמקום קבורה: גרמניהתאריך הילולא: ל' ניסן
רבי יעקב נתנאל ווייל בעל קרבן נתנאלמקום קבורה: גרמניהתאריך הילולא: ל' ניסן
רבי חיים ויטאלמקום קבורה: סוריהתאריך הילולא: ל' ניסן
רבי יעקב בירבמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ל' ניסן
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון