חברי MyTzadikהרשמה חינם!
הילולות הצדיקים לחודש - אדר
ר' יאשיהו פינטו - הרי''ףמקום קבורה: סוריהתאריך הילולא: אדר
המקובל יעקב כהןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: אדר א'
ר' גדליה ליפשיץמקום קבורה: לא ידועתאריך הילולא: אדר
אדמו''ר רבי אורי הכהן יאלעס מסאמבורמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: א' אדר ב'
ר' אברהם אבן עזראמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: א' אדר
ר' שבתאי הכהן כץ - הש''ךמקום קבורה: צ'כיהתאריך הילולא: א' אדר
ר' עזריה פיגומקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: א' אדר א'
ר' צדקה חוצין - השנימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: א' אדר
ר' יעקב יהודא ליב זאבמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: א' אדר א'
רבי יצחק אייזיק סאפריןמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: א' אדר
אדמו''ר רבי יוסף צבי קאליש מסקרנביץמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: א' אדר א'
המקובל רפאל עמנואל חי ריקימקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: א' אדר
הראשון לציון ר' יום טוב חיים אלגאזי - מהרי''טמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ב' אדר א'
אדמו''ר רבי ישראל אלתר ה"בית ישראל" מגורמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ב' אדר
ר' מאיר כץ פאפירשמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ב' אדר
אדמו''ר רבי יעקב יחזקיהו גרינוולד מפאפאמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ב' אדר
אדמו''ר רבי אשר ישעיה אייכנשטיין מזידיטשובמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: ג' אדר ב'
ר' מרדכי יפה בעל הלבושיםמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: ג' אדר ב'
ר' אליעזר די אבילהמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: ג' אדר א'
המקובל יעקב יוסף מונסהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ג' אדר א'
ר' שרגא צבי טננבויםמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ד' אדר א'
ר' אריה לייב שרה'סמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: ד' אדר ב'
אדמו''ר רבי שמואל מנחם ברנשטיין מליטשיקמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ד' אדר
רבי סעדיה בן אור - הסב''אמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ה' אדר
אדמו''ר רבי יוסף דוד רובין מסאסובמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: ה' אדר
אדמו''ר רבי זאב וואלף מצ'רני-אוסטראהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ה' אדר
רבי אברהם מוקוטובסקי - אליהו כי טובמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ו' אדר ב'
רבי שלום אביחציראמקום קבורה: צרפתתאריך הילולא: ו' אדר
המקובל רבי אברהם הכהןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ז' אדר
משה רבנומקום קבורה: ירדןתאריך הילולא: ז' אדר
אדמו''ר רבי יצחק אייזיק טאוב מקאליבמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ז' אדר ב'
ר' שלמה אפרים לונטשיץמקום קבורה: צ'כיהתאריך הילולא: ז' אדר
המקובל אליהו בן אמוזג - הראב''אמקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: ז' אדר א'
רבי שלום שמעונימקום קבורה: תוניסיהתאריך הילולא: ז' אדר
רבי יהודה שמואל אשכנזימקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: ח' אדר
ר' אריה ליב בעל פני אריהמקום קבורה: גרמניהתאריך הילולא: ח' אדר
אדמו''ר רבי משה פרישרמן מטומשובמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: ח' אדר
ר' שלום רחמיםמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ח' אדר א'
ר' שמואל דוד הלוי אונגר מנייטראמקום קבורה: סלובקיהתאריך הילולא: ט' אדר
רבי יהודה זרחיה מרדכי לייב חיים הלוי סגלמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ט' אדר
ר' יצחק בן וואלידמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: ט' אדר ב'
רבי יהודה החסידמקום קבורה: גרמניהתאריך הילולא: ט' אדר
רבי סעדיה אריבימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ט' אדר
ר' יצחק חדאדמקום קבורה: תוניסיהתאריך הילולא: ט' אדר א'
אדמו''ר רבי נפתלי חיים מדזיקוב-ויז'ניץמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י' אדר א'
רבי יחיא אדהאןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י' אדר ב'
אדמו''ר רבי אברהם יוסף יוסקא גוטסמן מיאסימקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: י' אדר ב'
רבי אברהם אביחציראמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''א אדר א'
רבי חיים יוסף דוד אזולאי - החיד''אמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''א אדר
אדמו''ר רבי אברהם בורנשטיין מסוכטשובמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''א אדר א'
אדמו''ר רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים מסאסובמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''א אדר
רבי יוסף רוזין - הרוגצ'וברמקום קבורה: לטביהתאריך הילולא: י''א אדר
ר' גרשון אשכנזי - אוליףמקום קבורה: צרפתתאריך הילולא: י''א אדר ב'
רבי אברהם דנןמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: י''ב אדר
אדמו''ר רבי שלמה מייער מסאסובמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י''ב אדר ב'
רבי פינחס מבורשאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ב אדר
אדמו''ר רבי נפתלי צבי הלברשטם מבובובמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: י''ב אדר ב'
הרבנית גליקכה איגרמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ב אדר א'
אדמו''ר רבי משה לנגנר מסטרטיןמקום קבורה: קנדהתאריך הילולא: י''ג אדר ב'
אדמו''ר רבי יוחנן סופר מערלוימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ג אדר א'
אדמו''ר רבי יחיאל לייפער מנדבורנא-אראדמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ג אדר
רבי משה פיינשטייןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ג אדר ב'
רבי יוחנן ג'אניאןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ג אדר
רבי יצחק מטולטשיןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ד אדר ב'
אדמו''ר רבי יוסף לייפר מפיטסבורגמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ט''ו אדר
אדמו''ר רבי פנחס מנחם מגורמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ט''ז אדר
רבי אפרים אנקאוהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ט''ז אדר א'
אדמו''ר רבי אלעזר מנחם מענדל בידרמן מלעלובמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ט''ז אדר ב'
אדמו''ר רבי יחיאל אשכנזי מאלסקמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: ט''ז אדר א'
ר' מנחם כץ פרוסטיץמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: ט''ז אדר א'
אדמו''ר רבי יצחק פרידמן מבויאןמקום קבורה: אוסטריהתאריך הילולא: י''ז אדר
ר' מאיר שלמה יהודא ממעזריטשמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ז אדר
אדמו''ר רבי אברהם מנחם דנציגר מאלכסנדרמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ז אדר ב'
ר' ניסים ירחימקום קבורה: תוניסיהתאריך הילולא: י''ז אדר
רבי יהודה קורייטמקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: י''ז אדר ב'
הרבנית רייזלא סופרמקום קבורה: גרמניהתאריך הילולא: י''ז אדר
רבי שמעון סופרמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ז אדר
ר' מנשה בן ישראלמקום קבורה: הולנדתאריך הילולא: י''ז אדר
הרבנית שרה סורל אייגרמקום קבורה: סלובקיהתאריך הילולא: י''ח אדר ב'
המקובל אלכסנדר זיסקינד מהרודנאמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: י''ח אדר ב'
אדמו''ר רבי אביגדור שפירא מצ'נסטוחובהמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: י''ח אדר
אדמו''ר רבי דוד שפירא מדינובמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ט אדר
אדמו''ר רבי מאיר יחיאל הלוי האלשטוק מאוסטרובצהמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ט אדר
ר' יוסף חיים זוננפלדמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ט אדר ב'
המקובל רבי שמעון יהושע חירארימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ט אדר
אדמו''ר רבי יצחק קאליש מאמשינאומקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ט אדר
אדמו''ר רבי ישכר בער מנדבורנאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ט אדר ב'
רבי יואל סירקיס - הב''חמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ' אדר
המקובל אליהו משעןמקום קבורה: סוריהתאריך הילולא: כ' אדר
רבי שלמה זלמן אוירבךמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ' אדר א'
אדמו''ר רבי רפאל בלום מקאשוימקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: כ' אדר א'
אדמו''ר רבי זיידא שמואל שמעלקא רוזנבויםמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''א אדר ב'
רבי אלימלך ליפמן מליז'נסקמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''א אדר
ר' יצחק אלחנן ספקטורמקום קבורה: ליטאתאריך הילולא: כ''א אדר
ר' אברהם בן מוסאמקום קבורה: תוניסיהתאריך הילולא: כ''א אדר
רבי יחיאל מיכל הלוי אפשטייןמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: כ''ב אדר ב'
ר' חיים אביחציראמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ב אדר ב'
אדמו''ר רבי יצחק יעקב רבינוביץ מביאלהמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ג אדר ב'
אדמו''ר רבי אהרן זילברפרב מקוידינוב-בוטושאןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ג אדר
אדמו''ר רבי יהודה משה טיברג מאלכסנדרמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ג אדר א'
אדמו''ר רבי יצחק מאיר רוטנברג מגור - חידושי הרי''םמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ג אדר
רבי יעקב רקחמקום קבורה: לובתאריך הילולא: כ''ג אדר ב'
רבי אליהו הכהן האיתמרימקום קבורה: טורקיהתאריך הילולא: כ''ד אדר
ר' דוד בן ברוך הכהן אזוג - באבא דודומקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: כ''ה אדר
אדמו''ר רבי בצלאל יאיר דנציגר מלודזמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ה אדר
רבי יצחק אביחצירא - בבא חאקימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ה אדר ב'
רבי אהרן משהמקום קבורה: הולנדתאריך הילולא: כ''ה אדר
ר' יוסף שאול הלוי נתנזוןמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: כ''ה אדר
ר' סלמאן חוגי עבודימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ה אדר א'
רבי אליעזר ליפא מחמילניקמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ו אדר
המקובל חיים סינואנימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ז אדר
המקובל שלמה אלישובמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ז אדר
אדמו''ר רבי שלמה שמואל טוורסקימקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: כ''ח אדר ב'
הרבנית חיה שרה טייטלבוםמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: כ''ט אדר ב'
אדמו''ר רבי שלמה הכהן-רבינוביץ מראדומסקמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ט אדר
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון