חברי MyTzadikהרשמה חינם!
הילולות הצדיקים לחודש - אייר
רבי שלמהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: אייר
רבי צבי הירש אשכנזי - החכם צבימקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: א' אייר
רבי מנחם מענדיל מוויטבסקמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: א' אייר
רבי שמואל הצרפתימקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: א' אייר
הרבי ר' שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ מניקלשבורגמקום קבורה: צ'כיהתאריך הילולא: א' אייר
המגיד הקדוש מבוהפול - רבי ישראלמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: ב' אייר
המקובל יצחק יוסף נוניס ואיסמקום קבורה: איטליהתאריך הילולא: ב' אייר
המקובל רבי אריה לייב - המהרא"ל צינץמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: ג' אייר
אדמו"ר רבי ישעיה שטיינר מקרעסטירמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ג' אייר
דוד סגל מוהילבךמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ג' אייר
אדמו"ר רבי שמואל אליהו טאוב ממודז'יץמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ד' אייר
המקובל רבי יעקב ששפורטשמקום קבורה: הולנדתאריך הילולא: ד' אייר
רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יקמקום קבורה: בלארוסתאריך הילולא: ד' אייר
רבי יצחק הלוי הורוויץ מהמבורגמקום קבורה: גרמניהתאריך הילולא: ה' אייר
רבי ישעיה פיק-ברליןמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ה' אייר
אדמו"ר רבי אליעזר חיים רבינוביץ מיאמפלאמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: ה' אייר
רבי חיים סתהוןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ו' אייר
רבי לוי בן גרשון - רלב"גמקום קבורה: צרפתתאריך הילולא: ו' אייר
אדמו"ר רבי יוסף מאיר וייס מספינקאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ו' אייר
אדמו"ר רבי מנחם מענדל הלברשטאם מסטרופקוב-ויליאמסבורגמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ו' אייר
אדמו"ר רבי יעקב חיים פרלוב מסטולין-דטרויטמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: ו' אייר
רבי עזרא מלכימקום קבורה: יווןתאריך הילולא: ז' אייר
אדמו"ר רבי חיים טננבוים מוורשה-נדראזיןמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: ח' אייר
רבי חיים פרידלנדרמקום קבורה: הונגריהתאריך הילולא: ט' אייר
אדמו"ר רבי ישראל אריה ליב הלפרין מסקליווקאמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: ט' אייר
אדמו"ר רבי שמואל מרבינו מקמינקאמקום קבורה: רוסיהתאריך הילולא: י' אייר
אדמו"ר רבי דוד טוורסקי מטולנאמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י' אייר
רבי מאיר מרגליותמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י' אייר
רבי הלל ליכטנשטיין מקולומיאהמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י' אייר
אדמו"ר רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל סאפרין מקומרנאמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י' אייר
רבי יוסף תאומיםמקום קבורה: גרמניהתאריך הילולא: י' אייר
רבי יצחק אלפסי - הרי"ףמקום קבורה: ספרדתאריך הילולא: י' אייר
אדמו"ר רבי נפתלי צבי הורביץ מרופשיץמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''א אייר
אדמו"ר רבי יצחק יונגרלייב מראדווילמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י''א אייר
רבי יצחק אייזיק קרסילצ'קובמקום קבורה: רוסיהתאריך הילולא: י''א אייר
הרבנית פרלה אשת המהר"למקום קבורה: צ'כיהתאריך הילולא: י''ב אייר
רבי מסעוד אביחציראמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: י''ב אייר
הרבנית יוטא טויבא קאלישמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ג אייר
רבי אליהו חיים מייזלמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ד אייר
אדמו"ר רבי שמואל מקארובמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ד אייר
רבי אריה לייב שפיראמקום קבורה: ליטאתאריך הילולא: ט''ו אייר
אדמו''ר רבי חיים מאיר יחיאל שפירא - השרף ממוגלניצאמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: ט''ו אייר
רבי אריה לייבמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: ט''ו אייר
רבי רפאל אליהו עבומקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ט''ז אייר
רבי מאיר - מהר"ם מלובליןמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: ט''ז אייר
המקובל יצחק חי טייבמקום קבורה: תוניסיהתאריך הילולא: ט''ז אייר
אדמו''ר רבי צבי הירש רוזנבוים מקרעטשניף-סיגעטמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: ט''ז אייר
הרבנית פערל פרנקיל תאומיםמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: ט''ז אייר
רבי משה חיים אפרים מסדילקובמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: י''ז אייר
רבי יחזקאל הלוי לנדא בעל הנודע ביהודהמקום קבורה: צ'כיהתאריך הילולא: י''ז אייר
רבי יצחקמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח אייר
התנא רבי שמעון בר יוחאי - רשב"ימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח אייר
הרבנית שרה כדורימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ח אייר
רבי חנניה הכהןמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: י''ח אייר
רבי שלום בוזאגלומקום קבורה: אנגליהתאריך הילולא: י''ח אייר
רבי משה איסרליש - הרמ''אמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ח אייר
רבי דוד בוסידאןמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: י''ח אייר
אדמו''ר רבי דוד רוקח מלובאטשובמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: י''ח אייר
רבי עזרא עטיאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: י''ט אייר
רבי שמואל אביחציראמקום קבורה: מרוקותאריך הילולא: י''ט אייר
רבי מאיר - המהר''ם מרוטנבורגמקום קבורה: גרמניהתאריך הילולא: י''ט אייר
רבי מנחם מענדל טארים מרימנובמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: י''ט אייר
המקובל אליהו אלעג'מימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ' אייר
רבי חיים אברהם גאגיןמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ' אייר
המגיד מטשרנוביל - רבי מרדכי טוורסקימקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: כ' אייר
המקובל יוסף וולטוך מזלוטשוב - ''המטאטא הקדוש''מקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ' אייר
רבי נחום אשמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ' אייר
אדמו''ר רבי שלום צוקרמן מראשקובמקום קבורה: ארצות הבריתתאריך הילולא: כ''א אייר
רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי - הסבא קדישאמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ב אייר
אדמו''ר רבי מרדכי שרגא פרידמן מהוסיאטיןמקום קבורה: אוקראינהתאריך הילולא: כ''ב אייר
רבי נתן הכהן שולאלמקום קבורה: מצריםתאריך הילולא: כ''ד אייר
רבי חיים חורימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ה אייר
אדמו''ר רבי שלמה גולדמן מזוועהילמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ו אייר
רב סעדיה גאון אלפיומי - רס''גמקום קבורה: עיראקתאריך הילולא: כ''ו אייר
רבי משה חיים לוצאטו - הרמח''למקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ו אייר
אדמו''ר רבי ירחמיאל יהודא מאיר קאליש מאמשינובמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ז אייר
המקובל רבי מכלוף שטרית - באבא ילו ישועהמקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח אייר
שמואל הנביא הלוימקום קבורה: ישראלתאריך הילולא: כ''ח אייר
אדמו''ר רבי שמואל שלמה ליינר מראדזיןמקום קבורה: פוליןתאריך הילולא: כ''ט אייר
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון
ר' ישריך דב בער אדסר מקום קבורה: ישראל תאריך הילולה: י"ח חשוון