חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המגיד מטשרנוביל - רבי מרדכי טוורסקי
תאריך הילולא: כ' אייר מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה

בעיירה אנטיווקה שליד קיוב.

אביו: ר' מנחם נחום מטשרנוביל.
אמו: הרבנית שרה.
אשתו: הרבנית חיה שרה (בזיווג ראשון), הרבנית פייגלא (בזיווג שני).
בניו: ר' אברהם [המגיד מטריסק], אדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל, ר' דוד מטולנא, ר' יוחנן מרחמסטריבקה, אדמו"ר רבי יעקב ישראל מצ'רקס, ר' יצחק מסקווירא, ר' מנחם נחום ממקרוב ור' משה מקורסצ'וב.
בנותיו: הרבנית חנה חיה (בעלה ר' דוד), הרבנית מלכה (בעלה ר' יחיאל מיכל מדרוהוביטש) והרבנית שיינדל (בעלה ר' דוב פרידמן מליווא-בנו של הרוז'ינר).
סבא: ר' צבי (מצד אביו).

נולד בשנת ה'תק"ל.
לאחר פטירת אביו מילא את מקומו ואלפי חסידים נהרו לבית מדרשו בטשרנוביל (אוקראינה). אסר לשוחח בבית המדרש שיחת חולין ובעת התפילה אפילו ללמוד תורה.
נשא לאישה את בתו של רבי אהרן הגדול מקרלין ולאחר פטירתה נשא לאישה את בתו של ר' דוד לייקס. חי ברווחה כלכלית והתגורר בארמון, פעל רבות להפצת החסידות, התפרסם כפועל ישועות ומארצות שונות פנו אליו בבקשת עצה וברכה.
בשנת ה'תקצ"ז/ח השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• ליקוטי תורה (ק)

התמונות באדיבות ר' חנוך קיי