חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי משולם זלמן חסיד
תאריך הילולא: ה' חשון מקום קבורה: גרמניה
דרכי גישה

פרנקפורט

אביו: ר' שמריה.
מתלמידיו: ר' משה (בעל "החתם סופר").

התגורר בפרנקפורט (גרמניה). היה עשיר גדול, גאון וכל הנהגותיו היו בקדושה ובטהרה, ערך סיגופים ותענית הפסקות. הקים בארמונו והחזיק על חשבונו ישיבה בה למדו מאות תלמידים.
ביום חמישי ה'תקנ"א השיב את נשמתו ליוצרה והובא לקבורה למחרת בלוויה גדולה.