חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי מסעוד אביחצירא
תאריך הילולא: י''ב אייר מקום קבורה: מרוקו
דרכי גישה

ריסאני [תאפיללת]

אביו: ר' יעקב.
בניו: ר' דוד, ר' ישראל [ה"בבא סאלי"].
אחיו: ר' אברהם, ר' אהרן ור' יצחק.
אחיותיו: מרת אסתר (בעלה ר' מכלוף אדהאן) ומרת פריחה (בעלה ר' יעקב תורג'מאן).
סבא: ר' מסעוד (מצד אביו).

נולד במרוקו לאחר שאביו (ר' יעקב) זכה לשתי בנות והפציר בתפילה לזכות לבן זכר שימשיך את דרכו.
נודע בבקיאותו במקרא, במשנה ובגמרא, בהוראת אביו החל ללמוד באופן עצמאי את תורת הנסתר ולאחר שהעלה בפני אביו קושיה בהבנת תורת האר"י החל אביו ללמוד עמו קבלה כל חצות לילה.
כונה "ארון התורה" משום שמילדותו לא פסקה תורה מפיו. כתב פיוטים וסידור עם כל הכוונות הדרושות על מנת להתפלל עם 'כוונות'.
לאחר פטירת אביו בשנת ה'תר"ם התמנה לראב"ד והנהיג את קהילת יהודי תאפיללת ביד רמה. קבע תקנות להתנהלות הקהילה, לא חשש מאיש, הדגיש את חשיבות חינוך הילדים ליראת שמים ודאג לעניים.
בשנת ה'תרס"ח השיב את נשמתו ליוצרה. הגויים ראו את רבבות היהודים המלווים את רבם בכבוד גדול ובלילה שאחר הקבורה הגיעו מספר גויים והוציאו את גופתו מהקבר. המעשה התגלה עם בוקר ולמחרת ר' דוד (בנו) ראה את אביו בחלום אומר לו שלא יצטער כי הביזיון נגרם היות ואחד מאנשי החברה קדישא שהתעסק בטהרתו עבר עברה באותו יום וכאשר נגע ברגליו בשעת הטהרה טימא אותו ובכדי להסיר את כוח הטומאה היה נצרך לביזיון הנ"ל כתיקון.