חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו''ר רבי אלעזר מנחם מענדל בידרמן מלעלוב
תאריך הילולא: ט''ז אדר ב' מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

ירושלים: הר הזיתים

אביו: אדמו"ר רבי משה מלעלוב.
אמו: הרבנית רבקה רחל.
אשתו: מרת פייגא מאטיל.
בנו: אדמו"ר רבי דוד צבי שלמה מלעלוב [ר' דוד'ל].
בתו: דבורה גולדה.
אחיו: ר' יצחק דוד.
סבא: ר' דוד מללוב (מצד אביו), היהודי הקדוש מפשיסחא (מצד אמו).

נולד בשנת ה'תקפ"ז בלעלוב (פולין).
מילדותו ניכר במידותיו התרומיות ונודע כשקדן גדול, היה צריך לשכנע אותו להפסיק מעט את לימודו על מנת שינוח ויאכל ופעמים רבות נהג לסובב אחורנית את השעון בחדרו בכדי שה'מלמד' ימשיך ללמוד עמו. התפלל בהתלהבות, בדביקות ובאריכות ובשעה שהתפלל אגלי זיעה נטפו ממנו מרוב מאמץ.
נשא לאישה את בתו של ר' צבי [בנו של ה"חוזה מלובלין"]. בשנת ה'תר"י החליט לעלות לארץ ישראל אולם לזוגתו מלאו 18 שנה והוריה שחששו מהנסיעה הכרוכה בקשיים וסכנות התנגדו לעלייתם לארץ ישראל. אביו [רבי משה] טען שאם אינה מצטרפת לנסיעתם תקבל גט והוחלט לפנות אל האדמו"ר רבי שר שלום רוקח מבעלז ולקבל את הכרעתו. לשאלתו השיבה הרבנית מאטיל 'גם נסיעה לאדמו"ר כרוכה בקשיים וסבל עצום ובכל זאת חסידים מוסרים נפשם ונוסעים אליהם והרי ארץ ישראל אינה גרועה ופחותה מרבי – אני נוסעת' ובכ"ט תשרי שנת ה'תרי"א הגיע לנמל עכו יחד עם אביו. כעבור ימים אחדים ביקרו בטבריה והחלו במסע על גבי חמורים ופרדות לירושלים. היות והכסף שהביאו עמם אזל בהוצאות הדרך סבל מעוני ורעב וכאשר מצבו הכלכלי נודע לר' משה ליב מקוטנא החל לשלוח אליו מצרכים חיוניים וכסף.
לאחר פטירת אביו בי"ג טבת ה'תרי"א נבחר לכהן כאדמו"ר השלישי לחסידות לעלוב בירושלים
.
נודע בצדקותו בקדושתו המופלאה ובענוותנותו. שנא את התארים המוגזמים שפשטו בעולם וכינה בתואר רשכבה"ג [ראש כל בני הגולה] את היצר הרע שהוא רבן של כל הבריות. האזין לכל פונה והשתדל לסייע ככל יכולתו, נהג להתפלל תפילת מנחה ותפילת ערבית בכותל המערבי גם בקור בשלג ואף בזמן פרעות, לעיתים קרובות ביקר במערת המכפלה בחברון, תיקן לתלות נרות לעילוי נשמת הנפטרים בבית הכנסת והנהיג את הלבוש הירושלמי. אדמו"רים רבים שלחו אליו בקשות להתפלל בעדם. סבל ייסורים אולם תמיד פניו קרנו מאושר ובתפילות יום הכפורים נהג לומר 'ומה שחטאתי לפניך מרוק ברחמיך הרבים ואפילו על ידי ייסורים וחולאים רבים'.
במהלך סעודת מלוה מלכה הנערכת במוצאי שבת לכבוד דוד מלכה משיחא שנת ה'תרמ"ג אשר היה גם מוצאי פורים בירושלים מזג לעצמו כוס שיכר איחל "לחיים", אמר 'יהי רצון שנזכה במהרה לביאת משיח צדקנו' קרא "שמע ישראל..." והשיב את נשמתו ליוצרה.