חברי MyTzadikהרשמה חינם!
ר' אברהם יוסף הלוי
תאריך הילולא: י''ג שבט מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

טבריה: שדרות אליעזר קפלן.
בית החיים העתיק - ביציאה מטבריה לכיוון צמח מצדו הימני של כביש 90 במרכז הסככה
(בסמוך ציוני אדמו"ר אברהם יהושע העשיל, אדמו"ר אברהם כץ מקאליסק, אדמו"ר יהודה הורוויץ מסטוטשין, אדמו"ר יוחנן מסטולין קרלין, אדמו"ר יצחק מאמשינאו, ר' אברהם אביחצירא, ר' חיים אבואלעפיא, ר' יהודה ליב סלונים, ר' מנחם מענדיל מפארימשלאן, ר' משה-בנו, ר' נחמן מהאראדענקא ור' שמחה בונם).

אביו: ר' חיים פייבוש.

דור שני לתלמידי ר' מנחם מענדיל מוויטבסק.
בשנת ה'תרמ"ז השיב את נשמתו ליוצרה.