חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי אברהם יוסף הלוי
תאריך הילולא: י''ג שבט מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

טבריה: שדרות אליעזר קפלן.
בית החיים העתיק - ביציאה מטבריה לכיוון צמח מצדו הימני של כביש 90 במרכז הסככה
(בסמוך ציוני אדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל, אדמו"ר רבי אברהם כץ מקאליסק, אדמו"ר רבי יהודה הורוויץ מסטוטשין, אדמו"ר רבי יוחנן מסטולין קרלין, אדמו"ר רבי יצחק מאמשינאו, ר' אברהם אביחצירא, ר' חיים אבואלעפיא, ר' מנחם מענדיל מפארימשלאן, ר' נחמן מהאראדענקא, ר' שמחה בונם).

אביו: ר' חיים פייבוש.

דור שני לתלמידי ר' מנחם מענדיל מוויטבסק.
בשנת ה'תרמ"ז השיב את נשמתו ליוצרה.