חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו''ר רבי אברהם שלמה בידרמן מלעלוב
תאריך הילולא: ט''ז שבט מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

ירושלים: הר הזיתים

התמונה באדיבות ר' יהושע זילברברג
מדריך במסעות לקברי צדיקים באירופה טלפון 052-7635014

אביו: אדמו"ר רבי משה מרדכי מלעלוב.
בניו: אדמו"ר רבי יצחק מאיר אייזיק ואדמו"ר רבי שמעון נתן נטע (השני).
בתו: הרבנית חנה רייצא (בעלה רבי אהרן צבי בעק).
אחיו: ר' שמעון נתן נטע, ר' אלטר אלעזר מנחם, ר' יצחק פינחס ור' דוב.
סבא: אדמו"ר רבי שמעון נתן נטע מלעלוב (מצד אביו).

בנו הבכור של אדמו"ר רבי משה מרדכי מלעלוב נולד בקראקא (פולין) בראש חודש אדר שנת ה'תרפ"ז. בגיל 4 חודשים עלה עם אביו לארץ ישראל והתגורר בירושלים עיה"ק. היה קשור מאוד לאביו, בהגיעו לפרקו נשא לאישה את בתו של ר' יהודה זונדיל האגר ונתמנה לראש ישיבת לעלוב בירושלים.
מיד לאחר פטירת אביו (כ"ד טבת ה'תשמ"ז) בחרו בו חסידי לעלוב כאדמו"ר. נודע כאוהב ישראל מופלג ובעל מופתים. כל ימיו ברח מן הכבוד, עסק בהפצת התורה והאדרתה, כיתת רגליו למרחקים על מנת לקרב יהודים לבורא העולם ופעל רבות להפצת משנתו ותורתו של הבעש"ט הקדוש וגדולי תלמידיו.
היה אדמו"ר נערץ בעולם כולו ובעל השפעה רחבה. העריץ את האדמו"ר מנחם מענדל מליובאוויטש ונענה לכל עניין שיצא מבית מדרשו, השתתף דרך קבע במעמד סיומי הרמב"ם ובהתוועדויות י"א ניסן (יום הולדתו של האדמו"ר מליובאוויטש) המרכזיות הנערכות כל שנה בכפר חב"ד.
לאחר שחלה במחלה קשה ביום השני של ראש השנה, מצבו הידרדר אך בכוחות על התאמץ להמשיך את עבודתו הקדושה. בערב שבת קודש הובהל לבית הרפואה ובמוצאי שבת ה'תש"ס השיב את נשמתו ליוצרה.
רבבות מבני ירושלים וחוצה לה מילאו את הרחובות הסמוכים לבית מדרשו ברחוב צפניה (ירושלים) וליוו את הצדיק האוהב והאהוב על כלל ישראל.