חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי חיים פאלאג'י
תאריך הילולא: י''ז שבט מקום קבורה: טורקיה
דרכי גישה

בית החיים העתיק באיזמיר.

אביו: ר' יעקב.
אמו: מרת קאלי קאדין.
בנו: ר' אברהם.
סבא: ר' יוסף רפאל חזן (מצד אמו).
מורו: ר' רפאל יוסף חזן.

נולד ביום רביעי י"ט שבט ה'תקמ"ח באיזמיר (טורקיה).
בגיל 16
החל בכתיבת ספרו הראשון ["פעולת צדיק לחיים"] ובסיום כתיבת ספר נהג לערוך סעודת מצווה ולחלק את ספריו [אותם אף פעם לא מכר], ללא תמורה. בגיל 19 התחתן ובשנת ה'תקע"ג קיבל את ההסמכה "החכם השלם". לא הסכים לקבל תפקיד ציבורי בימי חיי אביו ולאחר פטירתו החל לכהן בשנת ה'תקפ"ח כדיין וכראש ישיבת "בית יעקב רבי" באיזמיר. בשנת ה'תקצ"ז נתמנה לאב בית דין הגדול באיזמיר ובשנת התרי"ז מונה ל"חכם באשי". פרנסי קהל איזמיר הצרו את צעדיו ועוררו מחלוקת חריפה בינו ובין מועצת הקהל עד שהשליטים מקושטא שלחו שליח מיוחד להכריע במחלוקת. לאחר כשנה מינויו אושר על ידי הסולטאן [עבדול מג'יד] והוענקו לו סמכויות לשפוט ולהוציא לפועל את פסקיו.
נודע כאוהב שלום ורודף שלום, כיבד את כל באי ביתו ופעל רבות למען עניי עירו. הרבה להוכיח בדבר האיסור לצער ולפגוע באחרים אף לא בילדים קטנים. גייס את הברון רוטשילד ואת משה מונטיפיורי לשם הקמת בית רפואה יהודי בעירו, מוסדות לעזרה סוציאלית ומוסדות ציבוריים. במסגרת דאגתו לרווחת אנשי העיר הורה להימנע מעישון סיגריות. השתדל מאוד בעניין חינוך הילדים, הקים ועד מיוחד לפיקוח על מוסדות החינוך בעיר ועל עניני החינוך בכלל ותיקן תקנת 'חינוך חובה': אין להוציא ילד מתלמוד תורה טרם ידע את סדר התפילות וקריאה וכן בעל מלאכה רשאי להעסיק נער כשוליה רק לאחר שהילד סיים את לימודיו לשביעות רצונם של מפקחים שמונו לכך.
הקים ישיבות בהם למדו אברכים מובחרים ועול פרנסתם הייתה עליו, השיב לשאלות רבות שהופנו אליו מאירופה אסיה ואפריקה, חיבר תפילה לשמירה והצלה.
כתב 72 ספרים בכל מקצועות התורה. לאחר השריפה שהתחוללה באיזמיר בי"א אב ה'תר"א, חרבה שכונת היהודים ולאחר ש – 54 מספריו עלו באש שיחזר חלק מכתביו והוציאם לאור.
בחג השבועות שנת ה'תרכ"ז בעת קריאת התורה קרא את הפסוק "וימת שם משה" ופרץ בבכי, אנשי קהילתו שהבינו כי קיצו קרב פרצו בבכי מר. בשעותיו האחרונות ביקש כי לא יטריחו את הציבור להתפלל לרפואתו אלא ישכרו מעניי העיר למטרה זאת וביום שני שנת ה'תרכ"ח - יום לאחר שסיים את ספרו "ברכת מועדיך לחיים" השיב את נשמתו ליוצרה כתוצאה מרעלת דם.
בהלווייתו השתתפו גדוד אנשי הצבא הטורקי, נציגי השלטונות, נציגי מדינות זרות ובני קהילתו אשר סבבו את ארונו כשבידיהם כל ספריו ואותם מקיפים נושאי נרות דולקים.
מספריו:
• ארצות החיים: על מעלת ארץ ישראל (ק)
• ברכת מועדיך לחיים (ק1/ק2)
• זכירה לחיים
• חוקות החיים (ק)
• חיים ביד: שו"ת (ק)
• חיים לראש: על הגדה של פסח
• חקקי לב: שו"ת (ק1/ק2/ק3)
• כף החיים (ק)
• לב חיים (ק1/ק2/ק3)
• מועד לכל חי
• מצה חיים: קונטרס לכבוד מלכת אנגליה בעקבות השתתפותה בהצלת היהודים מעלילת דמשק
• נפש חיים (ק)
• נשמת כל חי: שו"ת (ק)
• סמיכה לחיים (ק)
• ספר רפואה וחיים
• עיני כל חי (ק)
• פעולת צדיק לחיים: על מסכת אבות (ק)
• קול החיים: קיבוץ תפילות ותיקונים שיש לומר לאחר גיל 70 (ק)
• רוח חיים (ק)
• רחמים חיים: על הרשב"א
• תוכחת מוסר

תמונת הציון באדיבות הרב יוסף הלל שליט"א - מוזיאון "קהילות ישראל"
דוא"ל: hilel26@gmail.com