חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי יוחנן ג'אניאן
תאריך הילולא: י''ג אדר מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

ירושלים: הר המנוחות.
בכניסה להר המנוחות, פניה ראשונה ימינה להמשיך ישר עד לחלקה של קהילת ירושלים. בכניסה לחלקה לפנות שמאלה (גוש ת – ה חלקה א'). מהכניסה לחלקה להמשיך ישר עד לציון הנמצא באמצע שורת הציונים העשירית.

אביו: ר' חיים.
אמו
: שרח.
אשתו: שרה.
מוריו: המקובל יעקב יוסף מונסה, אדמו"ר רבי שלמה גולדמן מזוועהיל.

נולד באיראן.
בילדותו התייתם משני הוריו ועלה עם אחיו לארץ ישראל. אדמו"ר רבי שלמה גולדמן מזוועהיל אימץ אותו ובהדרכתו שקד על לימוד התלמוד הבבלי, פוסקים וקבלה. כל לילה התעורר בחצות ללמוד תלמוד בבלי, תיקוני זוהר ו"זוהר" ושמעו כי הינו לומד עם מישהו אך לא ראו כי נמצא מישהו עמו בחדר. בסיום הלימוד טבל במקווה והתפלל תפילת שחרית בנץ עם כל כוונות הרש"ש, שב לביתו ובכדי להסתיר את מעשיו נהג להגיע בשעה 09:00 בבוקר לישיבת סאטמר ולהסתובב במשך כ – 15 דקות עם הטלית והתפילין עליו.
התגורר עם זוגתו וילדיו בחורבה ברחוב עזרא בירושלים ונחשים הסתובבו בתוך הבית, הסתפק באכילת לחם יבש ואת כל הכספים שקיבל חילק לצדקה, לצדיקים נסתרים ולנזקקים. לאחר שרבי אהרן ראטה (בעל "שומרי אמונים") אמר לו כי פרנסתו תהיה ממכירת הדסים לכבוד שבת אסף הדסים מאזור מירון וכל גדולי וצדיקי דורו רכשו ממנו הדסים, על כן כונה "מחלק ההדסים".
נהג לסדר את השולחן לכבוד שבת ביום שישי בבוקר, היה נכנס לתוך מערת רשב"י [רבי שמעון בר יוחאי] במרון לעסוק בייחודים ולימוד קבלה, תמיד היה שמח וכל מוצאי שבת למד יחד עם אליהו הנביא. זכה לרוח הקודש ורבים נהרו לבקש את ברכתו ועצתו.
בשנת ה'תשנ"ט השיב את נשמתו ליוצרה
.

תמונת הצדיק באדיבות ברסלב-מוסדות תיקון המידות