חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי פינחס מבורשא
תאריך הילולא: י''ב אדר מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

בני ברק: בית החיים ברחוב חזון איש, ישנן שתי חלקות וחומה מפרידה ביניהן, בכניסה הימנית להמשיך ישר עד אמצע החלקה
(בסמוך ציוני אדמו"ר מאוז'רוב חנצ'ין, אדמו"רי ויז'ניץ, אדמו"רי קוידינוב ובוטושני, החזון איש, ר' אברהם יהושע העשיל).

אביו: ר' ברוך.
אמו: הרבנית מרים.
בנו: ר' חיים.
אחיו: אדמו"ר רבי ישראל מויז'ניץ.
סבא: אדמו"ר רבי מנחם מנדל (מצד אביו) ר' ישראל מרוז'ין (מצד אמו).
סבתא: הרבנית שרה (מצד אמו).

בשנת ה'תש"א השיב את נשמתו ליוצרה.