חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל רבי מכלוף שטרית - באבא ילו ישועה
תאריך הילולא: כ''ח אייר מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

ירושלים: הר המנוחות – חלקת הספרדים ועדות המזרח: תמיר ג' גוש 1
מהחניון הראשי לפנות ימינה בכביש ולהמשיך בנתיב הימני כ – 90 מטר עד לחלקת הספרדים ועדות המזרח. הציון נמצא מימין לכביש בשורה ראשונה
(בסמוך ציוני אחיו הבכור-ר' דוד, אחיו-ר' מסעוד ואחיו הצעיר-ר' מאיר).

אביו: ר' ישועה.
אמו: הרבנית אסתר.
אחיו: ר' דוד, ר' מאיר, ר' מסעוד.
סבא: ר' מכלוף הלוי.

נולד בשנת ה'תרמ"ו. גדולי דורו בתפילאלת ראו בו את רבם.
החזיר את נשמתו לבורא בעיר אגדיר (מרוקו) בשנת ה'תש"ח ועצמותיו הועלו ונטמנו בירושלים עיה"ק בט"ו אייר ה'תשנ"ח.