חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו''ר רבי יחיאל לייפער מנדבורנא-אראד
תאריך הילולא: י''ג אדר מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

ירושלים: הר המנוחות – חלקת חסידים
מהחניון נכנסים רגלית דרך הנתיב הימני עד לפניה ימינה, לפנות ימינה ולהמשיך עד לשער המקורה. לפנות שמאלה בשער המקורה ולעלות במדרגות, להמשיך כ – 20 מטר עם החומה שבצד ימין ובכניסה לסככת הברזלים לפנות שמאלה עם השביל כשהחומה מצד שמאל. הציון נמצא בשורה השישית אחרי סככת הברזלים במרחק כ- 37 מטר
(בסמוך ציוני אדמו"ר אהרן מבעלזא, אדמו"ר מליסקא, אדמו"ר מסוכטשוב רדומסק ובנו, אדמו"רים מסטראקוב, אדמו"ר מסטריזוב, אדמו"רים מפיטסבורג, אדמו"רים מנדבורנא, משה פיינשטיין).

אביו: אדמו"ר רבי לוי יצחק.
אשתו: מרת גיטל לאה.
בנו: רבי יוסף.
אחיו: אדמו"ר רבי דוד מנדבורנא-אראד-ירושלים.
סבא: ר' יחיאל ממיהלוביץ (מצד אביו).

נולד בי"ג אדר ה'תרצ"א.
התגורר בירושלים ונשא לאישה את בתו של ר' משה צבי מינצברג.
לאחר פטירת אביו בכ"א תמוז ה'תשכ"א מילא את מקומו
כאדמו"ר בחיפה ולאחר מכן עבר לירושלים.
בבוקר יום השבת ה'תשנ"ג השיב את נשמתו ליוצרה.