חברי MyTzadikהרשמה חינם!
דוד סגל מוהילבך
תאריך הילולא: ג' אייר מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

צפת: בית החיים העתיק. מרחוב האר"י, בכניסה לחלקה הצבאית יש לרדת במדרגות, לעבור שער ברזל ולהמשיך ישר כ – 5 מטר, הציון מצד ימין.
(בסמוך הציונים של: אדמו"ר ישראל מבויאן, ר' אברהם גלנטי, ר' אברהם דב בער מאוורוטש, ר' אלעזר אזכרי, ר' אלעזר רוקח, ר' אריה יהודה לייב סגל, ר' אריה לייב, רדב"ז, ר' דוד שלמה אייבשיץ, האר"י, הושע הנביא, הינוקא, המבי"ט, הרידב"ז, הרמ"ק, ר' יוסף יאודה חכיםר' חיים מצ'רנוביץ, חיים אורי פייביש, חנה ושבעת בניה, ר' יהושע בן חנניה, ר' יוסף קארו, ר' יעקב בירב, ר' יצחק מטולטשין, ר' ישראל אריה לייב, ר' משה אלשיך, ר' משה חאגיז, ר' עמרם חסידאר' שלמה אלקבץ, ר' שמואל הלר)

אביו: ר' דוב.

בשנת ה'תשי"ד השיב את נשמתו ליוצרה.