חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל רבי שמעון יהושע חירארי
תאריך הילולא: י''ט אדר מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
באר שבע: בבית החיים הישן 'חצרים'.
(בסמוך ציוני ר' חיים חורי, ר' יוסף סוסו הכהן).
אביו: ר׳ אברהם.
אמו: בחריה.
אשתו: מזאינה.
מוריו: ר' חיים חורי, ר' יוסף סוסו הכהן, ר' סעיד חדאד.

נולד בי' תמוז ה'תרפ"ו בגאבס (טוניס).
שקד על לימוד התורה והוסמך להוראה על ידי מוריו – ר' חיים חורי ור' יוסף סוסו הכהן אך בענוותנותו נהג לומר כי הינו "הקטן שבתלמידיהם".
בצעירותו נשלח על ידי ר' חיים חורי לשרת כרב במספר כפרים ועיירות בטוניס.
בשנת ה'תשי"ז עלה לישראל והתגורר בקרית מלאכי, כעבור זמן קצר החל לכהן כרב קהילת מתפללי בית כנסת "אלגריבה" של יוצאי ג'רבא בכפר שלם בדרום תל אביב. נערץ על ידי קהילתו ולא עזב אותם עד יומו האחרון למרות שהוצעו לו משרות רבות ונכבדות. נודע כגאון עצום בתורה ובקי בכל חדרי הש"ס בצורה נפלאה. עיונו בש"ס היה מיוחד ומעמיק וכאשר דברו עמו על סוגיה כלשהיא היה צולל לתוך הסוגיה בגאונות ובחריפות. נהג לקום בחצות הלילה ולעסוק בתורה עד הבוקר, גם כאשר היה חולה וחלש לא מש מתלמודו ואף בהליכתו היה שקוע בתורה.
חיבר עשרות ספרים בכל מקצועות התורה, תשובות בהלכה, חידושים על הגמרא והתנ"ך, מערכות ועוד. השתדל גם בהדפסת כתבי יד של רבותיו ואף עודד את תלמידיו לכתוב את חידושיהם. עודד לקרוא בספר הזוהר וייסד את מפעל "הזוהר היומי" ללימוד הזוהר בכל יום ולסיימו בכל שנה. הקים בעיר תל אביב את כולל ומוסדות "שער שמעון" ותלמוד תורה "פיתוחי חותם". הקפיד להוציא את יום השבת כדעת רבנו תם ואף ביום כיפור תקע בשופר בצאת הצום רק כאשר הגיע זמן רבנו תם. השתדל בכל כוחו לשמר את המנהגים הקדומים והקפיד לקיים את הסליחות הנקראים "שפתי רננות" [סליחות בנוסח קדום הנאמרים על ידי קהילות טוניס ולוב]. בשבתות וימים טובים נהג ללבוש בגדים לבנים ועודד אחרים לחזור למנהג קדום זה. שמש כסנדק לרבבות מילדי ישראל וגם כאשר הוזמן להיות סנדק נהג ללבוש לבן כל אותו היום.
מעולם לא אבה להתפרסם, ברח מן הכבוד ונהג לכנות עצמו – "הזקן הפשוט". אף על פי כן התפרסם כבעל רוח הקודש ורבים אשר שמעו על מופתיו פנו אליו בבקשת עצה וברכה.
בכ"ה טבת ה'תשע"ד נפטרה זוגתו ונטמנה בבית החיים בבני ברק.
ציווה לכתוב על מצבתו "זאת מצבת קבורת הזקן הפשוט" ובשנת ה'תשע"ה השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אורה ושמחה: חידושים על מגילת אסתר
• בית אבי
• ישמח אב: חידושים על התורה
• ישמח לבב
• ישמח לבי: על משלי
• ישמח לבנו
• לב שמחה: שו"ת
• שיר שמחה: על שיר השירים
• שמח לבי
• שמחה בלבי: חידושים על התהילים
• שמחים בצאתם: על הגדה של פסח
• שער שמעון אחד: שו"ת
• שערי צדק: שו"ת