חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל דניאל פריש
תאריך הילולא: י''ד שבט מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
ירושלים: הר הזיתים
אביו: ר' נפתלי הירצקא.
אמו: שרה.
מוריו: אדמו"ר רבי אברהם יצחק הכהן קאהן מתולדות אהרן, אדמו"ר רבי יוחנן סופר מערלוי.

נולד בז' שבט ה'תרצ"ה בעיירה היידוננש (הונגריה).
בגיל 3 התייתם מאמו ואביו נשא לאישה את פראדל שגידלה אותו.
בשנת ה'תשי"ב עלה לארץ ישראל. לאחר פטירת אדמו"ר רבי אברהם יצחק הכהן קאהן מתולדות אהרן בכ"ז כסלו ה'תשנ"ז עבר לחסידות תולדות אברהם יצחק. ייסד את כולל "אוצרות חיים" וכל יום מסר שיעורים תורניים בבתי מדרש שונים.
בשנת ה'תשס"ה השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• מתוק מדבש