חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל יעקב חיים ישראל רפאל אלפייה
תאריך הילולא: כ''ג שבט מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

ירושלים: הר הזיתים
חלקת הנביאים (יש לבוא מדרך יריחו בצד שני של כניסת אור החיים הקדוש עולים במדרגות הכניסה הראשונה. הקבר נמצא בשורות הראשונות)

אביו: ר' יצחק.
אמו: שרה.
בניו: המקובל יצחק (בעל "הקונטרס היחיאלי"), ר' ישעיה שאול, ר' מרדכי משה.
סבא: ישעיה (מצד אביו).
מתלמידיו: המקובל שלום הדאיה.

נולד בשנת ה'תרכ"ג בארם צובא [חלב] (סוריה).
נודע כבקי בתורת הנגלה והנסתר ולעת זקנותו עלה לארץ ישראל והתגורר בירושלים.
הבטיח כי מי שיאמר "פתח אליהו", ידליק נר לעילוי נשמתו ויבקש בקשה אחת, יתפלל עבורו ובחצות ליל שישי שנת ה'תרע"ו השיב את נשמתו ליוצרה
.
מספריו:
• ריח ליצחק (ק)