חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי גדליה ליפשיץ
תאריך הילולא: אדר מקום קבורה: לא ידוע
דרכי גישה

אביו: ר' ישראל (בעל "אור ישראל").
בנו: ר' ישראל (בעל "תפארת ישראל").
סבא: ר' אליעזר (מצד אביו).
מורו: ר' עקיבא איגר.

שקד על לימוד התורה, כיהן כאב"ד בעיר אוברזיצקה [סמוכה לפוזן] ולאחר שעבר לכהן כאב"ד בחוזדייץ התפרסם כגאון ובקי בכל התורה.
בשנת ה'תקפ"ו השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• דרך אמת: על איוב, משלי, תהילים
• חומרי מתניתא
• יסוד נביאים
• כנסת ישראל
• מיני תרגימא
• מעשה אלפס
• מרכבת המשנה
• עטרת ראש
• רגל ישרה