חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי יהודה החסיד
תאריך הילולא: ט' אדר מקום קבורה: גרמניה
דרכי גישה

רגנשבורג [רטיסבון]

אביו: ר' שמואל.
אחיו: ר' אברהם.
בנו: ר' משה זאלטמאן (בנו היחיד).
סבא: ר' קלונימוס (מצד אביו).
מתלמידיו: ר' יצחק (בעל "אור זרוע"), הסמ"ג ור' אלעזר מגרמייזה (בעל "הרוקח").

מבעלי התוספות, נולד בשנת ד'תתק"י בשפיירא (אשכנז). יסד בית כנסת, הקים ישיבה גדולה ברגנשבורג והרביץ תורה ברבים.
כתב שאליהו הנביא ברך על עוגת הרצפים ובני ישראל ברכו על המן "הנותן לחם מן השמים", שכל הדובר אמת ואינו רוצה לחשוב שקר אז אפילו דברים שיחשוב ושידבר אף על פי שלא יתכוון להם, כל מחשבותיו ודבריו יתקיימו שנאמר ותגזור אומר ויקם לך. לדבריו, כשמזכירים תלמידי חכמים או טענה מהם אין צורך לומר "זיכרונם לברכה". כל מי שיאכל דג בורבוטא לא יזכה לאכול מהלווייתן.
חיבר את השיר "אנעים זמירות" הנודע בשם שיר הכבוד ואת התחינה "אזכרה יום מותי".
טרם פטירתו ביום שבת שנת ד'תתקע"ז אמר לתלמידיו כי אם הוא בן עולם הבא, הפעמון אותו תלו הנוכרים על השער דרכו היו מוציאים את הנפטרים ייפול לאחר מותו ואכן כאשר הובילו את מיטתו דרך השער, הפעמון נפל!
מספריו:
• ספר הכבוד.
• ספר חסידים: בענייני הלכה
, מוסר ומידות.