חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו''ר רבי בצלאל יאיר דנציגר מלודז
תאריך הילולא: כ''ה אדר מקום קבורה: פולין
דרכי גישה

אלכסנדר

אביו: אדמו"ר רבי יחיאל מאלכסנדר.
אמו: הרבנית רויזא מינדל.
אחיו: אדמו"ר רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר (בעל "ישמח ישראל"), אדמו"ר רבי שמואל צבי מאלכסנדר (בעל "תפארת שמואל").
אחיותיו: חיה פייגא פרל (בעלה ר' בצלאל הלוי דמבינסקי), מלכה (בעלה ר' ישעיה וולטפריד מפשדבורז'-קאליש) ושבע לאה (בעלה ר' אלעזר ליפשיץ מלודז').
סבא: אדמו"ר רבי שרגא פייבל מגריצא (מצד אביו), ר' דוד יזיפווסקי מפשיסחא (מצד אמו).
סבתא: הרבנית מלכה (מצד אביו).

ביום שני שנת ה'תרצ"ד השיב את נשמתו ליוצרה והובא לקבורה ביום רביעי.