חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו''ר רבי דוד בידרמן מלעלוב
תאריך הילולא: ז' שבט מקום קבורה: פולין
דרכי גישה

לעלוב
[בתחילת שנת ה'תשמ"ט אותר הציון והוקם אוהל חדש].

אביו: ר' שלמה צבי.
אמו: מלכה‏.
אשתו: הרבנית חנה.
בניו: ר' אביגדור, אדמו"ר רבי משה מלעלוב, ר' נחמיה.
מוריו: ר' אלימלך מליז'נסק, ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ [החוזה מלובלין].
מתלמידיו: ר' דב בריש מבנדין, ר' חיים דוד פרופסור ד''ר ברנהרד מפיטרקוב, ר' חנוך מוורשה (בעל "יסוד אמונה"), אדמו"ר רבי יצחק מוורקא, ר' ישעיה מפשדבורז', ר' שמחה בונם מפשיסחא.

נולד בשנת ה'תק"ו בפולין.
מילדותו שקד על לימוד התורה, נהג להתבודד ביערות, לערוך סיגופים, תעניות וטבילות במים קפואים ובשלג וניכר במידותיו התרומיות. לאחר שנפגש עם ר' אלימלך מליז'נסק ור' זושא מאניפולי שבמהלך עריכת ה"גלות" הגיעו לכפר הולדתו החליט למרות התנגדות אביו לתנועת החסידות להגיע אל ר' אלימלך בליז'נסק ובנעוריו נסע ללמוד בישיבה של ר' אלימלך מליז'נסק. לאחר שדבק בדרכי החסידות זנח את דרכו הראשונה לערוך סיגופים ותעניות וניכר בקדושתו ובצדקותו. על אף שר' אלימלך מליז'נסק מינה אותו לאדמו"ר נהג כחסיד והגיע לעיתים תכופות לממשיכי דרכו של ר' אלימלך ובמיוחד אל ה"חוזה מלובלין".
לאחר נישואיו התפרנס מחנות שפתח בלעלוב ולמרות מצבו הכלכלי הדחוק על מנת שלא לקפח את פרנסת שר החנוונים מייד לאחר שמכר כפי צורך פרנסתו לאותו יום סגר את החנות וישב ללמוד תורה.
ייסד את חסידות לעלוב. נודע באהבתו הגדולה לכל יהודי ובמיוחד לילדי ישראל וברוב צניעותו אמר 'איך תאמרו עלי שאני צדיק הדור אם עדיין אני מרגיש אהבה לבני ולזרעי יותר מלשאר בני ישראל'. הסתיר את גדולתו בתורה אולם כאשר בנו מקוה בעיר צ'נסטוחובה נאלץ לבוא במשא ומתן של הלכה עם אב"ד [אב בית דין] פיטרוקוב – ר' אברהם צבי (בעל "ברית אברהם") בעניין הכשרת המקוה ונודע כי הינו בקי עצום בש"ס ופוסקים. נודע בחמלתו אפילו על בעלי חיים ונהג לצאת לשווקים ולהשקות את העגלים והסוסים שעמם הובילו את הסחורות בשעה שבעליהם היו עסוקים בשוק.
בשנת ה'תקע"ד הסביר את הנאמר במסכת תענית אודות רבי חנינא בן דוסא ובסיום דבריו אמר שכאשר יבוא אל ההיכל של רבי חנינא בן דוסא יאמר לו פירוש זה, כחודש לאחר מכן השיב את נשמתו ליוצרה והבטיח שכל אחד מצאצאיו עד דור עשירי שיגיע להתפלל על קיברו מובטח לו שייוושע
.