חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי מאיר קצנלבוגן - המהר''ם מפדובה
תאריך הילולא: י' שבט מקום קבורה: איטליה
דרכי גישה

פדובה – בית החיים ברחוב וויאל 26
טלפון לתיאום הגעה (בשפה האיטלקית) 39-049-8714999
(משמאלו ציון בנו-ר' שמואל יודא).

הכניסה לבית החיים

אביו: ר' שמואל יצחק.
בנו: ר' שמואל יהודא [מהרשי"ק].
מורו: ר' יהודה הלוי מינץ [מהר"י מינץ].
מתלמידיו: ר' אבטליון ממודינא.

נולד בשנת ה'רמ"ב בקצנלנבויגן (גרמניה). לאחר שלמד בישיבת ר' יעקב פולאק עבר לפדובה (איטליה).
נשא לאישה את בתו של ר' אברהם מינץ [בנו של ר' יהודה מינץ]. לאחר פטירת חותנו מילא את מקומו כרב וראש הישיבה בפדובה עד לפטירתו בשנת ה'שכ"ה.