חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל רפאל עמנואל חי ריקי
תאריך הילולא: א' אדר מקום קבורה: איטליה
דרכי גישה

בית החיים בכפר צ'נטו

אביו: ר' אברהם.
אמו: מרת מרים.
אשתו: מרת מרים.
בניו: ר' אברהם שמואל, ר' משה חיים.
מורו: ר' יואל פינקארלי.

נולד בשנת ה'תמ"ח בפרארה (איטליה). למד תורה בעיר ריג'ו, התעמק בחוכמת הקבלה והתנהג בחסידות ובפרישות. בעיר פיורינצולה התפרנס כמלמד ולאחר שנשא לאישה את מרת מרים עברו להתגורר בוונציה והמשיך לעסוק כמלמד אולם לאחר כשנה התפזרו התלמידים ור' רפאל עמנואל נאלץ להתגורר בטריאסטה כ – 4 שנים. בשנת ה'תע"ז הוסמך לרבנות על ידי ר' הילל אשכנזי וכיהן כרב בעיר גוריציה. כעבור כשנה עזב את משרתו, עלה לארץ ישראל, התיישב בצפת ושוב הוסמך לרבנות. בשנת ה'ת"ף שב לאיטליה לאחר פטירת בתו עקב מגיפה שפרצה, התיישב בעיר פירנצה וכיהן כרבה של העיר. עבר לליוורנו בה התגורר כ – 12 שנה וכיהן כראש ישיבת "בית הנערים" ואח"כ בישיבת "אורח חיים".
לצורך הדפסת ספריו ומכירתם הרבה לנדוד ממקום למקום ונרצח על ידי שודדים ביום שני שנת ה'תק"ג, לאחר 7 ימים מצאוהו חנוק ע"י רצועות התפילין אולם גופו שלם ללא כל סימן ריקבון ובז' אדר הביאוהו לקבורה.
מספ
ריו:
• אדרת אליהו (ק)
• הון עשיר (ק)
• חושב מחשבות (ק)
• חזה ציון (ק)
• מעשה חושב (ק)
• משנת חסידים (ק1/ק2)
• עולם קטן (ק)
• תפילין דמרי עלמא (ק)