חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי סעדיה בן אור - הסב''א
תאריך הילולא: ה' אדר מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

רעננה: הכניסה לבית החיים ברחוב קלאוזנר – בשער שמול החניה (שער "מרים").
מהשער להמשיך ישר כ- 40 מטר לכיוון החומה המזרחית לחלקה י"א. הציון נמצא בשורה השלישית מכיוון החומה, שני משמאל לשביל בסמוך לספסל שיש.

אביו: ר' עובדיה דורני.
אמו: חממה צבר סינואני.
אשתו: מרת רחל.
בניו: דניאל, טוב, נוריאל ועוזיאל.
בנותיו: אילנה, אמונה, חדוה, ירושלם, שושנה ותקוה.
אחיו: ר' אברהם שלום, המקובל חיים שלום (אשתו מרת ברכה) ומנחם דורני.
אחיותיו: מרגלית, מרים ושמעה-ורד.
סבא: שלום (מצד אביו), מוסה-משה (מצד אמו).
סבתא: חנה (מצד אביו), ימאן (מצד אמו).
מורו: המקובל חיים סינוואני.
מתלמידיו: ר' דורון אחיאל, המקובל חיים עדני.

נולד בא' אדר ראשון ה'תרע"ד ביישוב חרף אל-הייגה אשר במחוז חוגריה (דרום תימן).
מילדותו נחשב לעילוי ובגיל 3 ידע קרוא וכתוב. למד בספר ה'זוהר' ללא הרף בימים ובלילות לאור הלבנה והוריו שחששו לו שכרו שומר שישגיח עליו. אביו שחש בתשוקתו העצומה ללימוד התורה ובשקידתו הקפיד לרכוש עבורו ספרי קודש רבים בכל פעם שסוחר הספרים הגיע לכפר. בגיל בר-מצוה הוסמך לרבנות על ידי מורו (ר' חיים סינואני), הנהיג את קהילת חרף אל הייגה והרביץ תורה ברבים. גם הגויים שמעו על גדולתו ונהרו אליו לבקשת ברכה והצלה בעת מצוקה.
בשנת ה'תש"י עלה לארץ ישראל והתגורר ברעננה. סירב לקבל משרה רבנית רשמית ולמחייתו עסק בגננות אולם גם בזמן עבודתו לא פסק מלעסוק בתורה ולחדש חידושים. שקד על התורה יומם ולילה כשהוא פרוש מכל ענייני העולם הזה. כל הליכותיו היו בקדושה ובטהרה והקפיד על שמירת העיניים ושמירת הלשון. נודע במידת ענוותנותו, כיבד קטן כגדול והקרין ממאור עיניו ועדינות נפשו שמחה ושלוות נפש על כל הסובבים אותו.
לכל הפונים אליו בבקשת ברכה ותפילה אמר 'התפלל עלי ועל עצמך' ולאחר מכן גזר על עצמו תעניות, התפלל על הפרט ועל הכלל ופעל ישועות.
ערך תעניות דיבור מרבית השנה ובמיוחד מראש חודש אלול עד מוצאי יום כיפורים במשך 40 ימים ללא הפסקה. התפלל בדביקות, ערגה ובכייה ופעמים רבות שימש כחזן [לצפיה]. למד את תורת הנגלה והנסתר יחד עם הצדיק מרעננה (ר' יצחק הוברמן) אשר העיד בפני אנשי סודו כי היו לר' סעדיה גילויי אליהו.
קיבל את התואר "יקיר העיר" מטעם העיר רעננה. במשך 30 שנה שימש כרבה של קהילת "נצח ישראל-אור לבנים" ברעננה, וב- 15 השנים האחרונות לחייו הנהיג את בית המדרש "לאה ורחל".
בשנת ה'תשנ"ז ביום השביעי לפטירת בתו-שושנה, השיב את נשמתו ליוצרה. אלפים ליוו את מיטתו ועל פי צוואתו לא נשאו הספדים.
עיריית רעננה קראה רחוב על שמו בסמוך לרחובה הראשי של העיר. תלמידו המובהק (המקובל חיים עדני) הקים בירושלים בית מדרש על שמו ועל שם אחיו (ר' חיים שלום) בשם "אור חי".
מספריו:
• ארזי א-ל
• מחמדי א-ל
• משנת חכמים
• נופת צופים
• נתיבות החכמה
• עצי בשמים
• ערוגות הבושם
• פאר מלכות
• קודש הילולים