חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי יחיאל מיכל הלוי אפשטיין
תאריך הילולא: כ''ב אדר ב' מקום קבורה: בלארוס
דרכי גישה

נבהרדק

אביו: ר' אהרן יצחק.
אמו: מרת ראשקה.
בניו: ר' ברוך, ר' דובר.
בתו: הרבנית בתיה מירל (בעלה הנצי"ב מוולוז'ין).
סבא: ר' יחיאל מיכל (מצד אביו).

נולד בעיר בוברויסק (בלרוס) בכ' שבט ה'תקפ"ט ונקרא על שם סבו. צאצא למשפחת בנבנשתי אשר הגלה טיטוס מירושלים לספרד, חלקם נדדו עד גרמניה וצאצאיהם נקראו על שם העיר אפשטיין, בה התיישבו.
מילדות עסק בתורה לילות כימים תוך החלטה שלא לעשות תורתו קרדום לחפור בו אלא לעסוק במסחר כאביו, לשאת ולתת באמונה, לקיים מצוות צדקה בהרחבה ולקבוע עיתים לתורה.
נשא לאישה את בתו של הגביר ר' יעקב ברלין אשר העניק לו מאות דינרי זהב כנדוניה והפקיד אותם אצל אחד מעשירי קהילת סלוצק (בלארוס). כעבור מספר שנים הפסיד העשיר את כל רכושו, ר' יחיאל מיכל שאיבד את כל כסף הנדוניה פתח בסיוע חותנו חנות אותה ניהלה זוגתו והוא המשיך לעסוק בתורה. מאחר ועסקי החנות לא הצליחו החליט לקבל עליו עול רבנות ובגיל 27 החל לכהן כרב העיירה נובוזיבקוב (אוקראינה). היות ורוב בני הקהילה נמנו על חסידי חב"ד נסע לליובאוויטש ושהה כחודש בבית האדמו"ר רבי מנחם מענדל (בעל "צמח צדק").
יומיים לאחר שמונה לרב העיר לובץ' מינוהו ראשי קהילת נובהרדוק [אז רוסיה כיום בלרוס] לרבם ולאב בית הדין בעיירתם. התפרסם כגאון בהוראה וקהילות גדולות וחשובות הציעו לו לכהן כרבם אך ר' יחיאל מיכל לא רצה לעזוב את נובהרדוק. הנהיג לקבל את השבת בנובהרדוק מבעוד יום, התרחק מכל מחלוקת אך הצטער על שיטת המוסר, לדבריו המטרה העיקרית בלימוד התורה היא ידיעת ההלכה הברורה ולא לעקור הרים ולטחנם זה בזה. השתדל מאוד למצוא היתרים ולהקל בפסיקותיו ולא להחמיר ומעולם לא חתם את שמו בתוספת התואר "רב" או "אב בית דין".
בשנת ה'תרכ"ז השיא את בתו לנצי"ב מוולוז'ין.
ביום רביעי שנת ה'תרס"ח השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אור לישרים: על ספר הישר.
• ערוך השלחן (ק1/ק2/ק3/ק4/ק5/ק6/ק7)