חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי משה יהודה ליב מסאסוב
תאריך הילולא: ד' שבט מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה

בית החיים בדרך בין זולוצ'וב ללוצק בסמוך לכפר סאסוב.

אביו: ר' מברודי.
בנו: ר' יקותיאל שמואל.
מוריו: ר' דובער [המגיד ממעזריטש], הרבי ר' שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ מניקלשבורג.
מתלמידיו: ר' יעקב יצחק מפשיסחה, ר' מאיר מפארמישלאן,  ר' מנחם מענדל מקוסוב, ר' צבי הירש מזידיטשוב.

כעבור שנים רבות לאחר נישואיהם נולד לר' יעקב וזוגתו בשנת ה'תק"ה בעיירה ברודי (אוקראינה) בנם היחיד.
בגיל 7 התייתם מאביו וסייע לאמו בפרנסת הבית, רצונו היה עז לקיים את בקשת אביו וללמוד תורה ובעצת הרב המקומי נסע לניקלשבורג ושהה בביתו של הרבי ר' שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ במשך 13 שנה.
לאחר פטירת אמו עבר להתגורר באפטא (פולין) והקים ישיבה.
נודע כאוהב ישראל, בעל מידות נעלות, רחמן וענוותן. השתדל בכל מאודו בפדיון שבויים ולסייע לעניים, בכל יום אחר תפילת שחרית הלך לברך את האלמנות בעירו בבוקר טוב. גידל בביתו יתומים וכונה בשם 'אבי האלמנות והיתומים'. נהג לומר: 'מי שאינו מוכן למצוץ את הדם והמוגלה מפצעו של ילד יהודי – עדיין לא הגיע למדרגה של אהבת ישראל'.
סיפר כי למד אהבת ישראל מאיכר ואמר: 'אין זה מספיק לאהוב את החבר, כי אם יש לחקור ולדעת מה חסר לו ולחפש דרכים איך לבוא לעזרתו – זאת היא אהבה אמיתית'.
מימיו לא הקדימו אדם לשלום, התפלל בהתלהבות וחיבר ניגונים ואלפי חסידים ביניהם צדיקי דורו נהרו לחצרו. השיא את בתו לר' דוד מזבליטוב.
בשנת ה'תקס"ז השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• ליקוטי רמ"ל: על התורה (ק)
• תורת הרמ"ל השלם (ק)