חברי MyTzadikהרשמה חינם!
ר' יעקב יושע העשל באומינגר
תאריך הילולא: ח' שבט מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

טבריה: בית החיים העתיק

ציון אשתו הנמצא בסמוך
נפטרה: ל' ניסן ה'תשמ"ג

ציון בנו הנמצא בסמוך
נפטר: י"א אלול ה'תשמ"ג

אביו: ר' יצחק.
אשתו: הרבנית נחמה גיטל מרים.
בנו: ר' מרדכי שרגא.

נשא לאישה את בתו של אדמו"ר יעקב מהוסיאטין.
בשנת ה'תשי"ג השיב את נשמתו ליוצרה.