חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו''ר רבי אהרן זילברפרב מקוידינוב-בוטושאן
תאריך הילולא: כ''ג אדר מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

בני ברק: בית החיים ברחוב חזון איש, ישנן שתי חלקות וחומה מפרידה ביניהן, בכניסה הימנית להמשיך ישר עד אמצע החלקה
(משמאל ציון אביו. בסמוך ציוני אדמו"ר מאוז'רוב חנצ'ין, אדמו"רי ויז'ניץ, החזון איש, הסטייפלר, ר' אברהם יהושע העשיל).

אביו: אדמו"ר רבי חנוך העניך דוב.
סבא: ר' משלם זלמן יוסף מטופורוב (מצד אביו).

ביום ראשון שנת ה'תשנ"ד השיב את נשמתו ליוצרה.