חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי יוסף בן נעים
תאריך הילולא: י''ז שבט מקום קבורה: מרוקו
דרכי גישה

פאס.

מחכמי העיר פאס (מרוקו), אסף כתבי יד רבים של רבני מרוקו.
מספריו:
• מלכי רבנן.
• נוהג בחכמה.