חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי יצחק אייזיק סאפרין
תאריך הילולא: א' אדר מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה

בית החיים בעיר סטרי
(בסמוך ציוני ר' אריה לייב הכהן הלר, ר' יעקב מליסה, ר' יקותיאל זלמן ענזל)
 

אביו: ר' צבי.
אשתו: הרבנית הינדא.
בניו: ר' אלכסנדר סנדר מקאמרנא (בעל "זכרון דברים"), ר' יששכר בעריש מזידיטשוב, ר' ליפא מסאמבור, ר' משה מסאמבור (בעל "תפלה למשה") ור' צבי הירש מזידיטשוב (בעל "צבי לצדיק").
סבא: ר' אלכסנדר סענדר (מצד אביו).
מורו: ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ ["החוזה מלובלין"].

לעת זקנותו הרגיש כי יפטר מהעולם ויקבר בעיר סטרי, על כן לא הסכים להגיע לסטרי אולם כפר סאפרין השתייך למחוז סטרי ובמשך שנים אחדות נשמט שמו בטעות ולא גבו מס מאנשי הכפר. בשנת ה'תק"ס גילו את הטעות וביקשו שיבוא לעיר סטרי להעריך את החובות היות ונודע כבקי גדול בחשבונות, כאשר הודיע על סירובו חייבו אותו להגיע והובילו אותו בשלשלאות של ברזל לעיר סטרי וביום רביעי השיב את נשמתו ליוצרה.

באדיבות מוסדות קאמרנא בארה"ק
מערכת "עטרת שלום"
052-7643092