חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו''ר רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים מסיגט
תאריך הילולא: כ''ט שבט מקום קבורה: רומניה
דרכי גישה

סיגט
(באוהל גם ציוני אביו – אדמו"ר רבי יקותיאל יהודה מסיגט, אמו – הרבנית רחל, זוגתו – הרבנית חנה, בנו – אדמו"ר רבי חיים צבי מסיגט).

אביו: אדמו"ר רבי יקותיאל יהודה מסיגט.
אמו: הרבנית רחל.
אשתו: מרת רייצא (בזיווג ראשון), מרת חנה (בזיווג שני).
בניו: אדמו"ר רבי חיים צבי מסיגט, אדמו"ר רבי יואל מסאטמר (ויואל משה).
בנותיו: הרבנית אסתר (בעלה ר' חנוך העניך מייער מקערעצקי), הרבנית העסיא (בעלה הראשון ר' ניסן טייטלבוים, בעלה השני ר' חיים מאיר יחיאל הורוביץ) והרבנית שרה (בעלה השני ר' דוד שפירא).
אחיו: ר' אברהם אהרן, ר' אליהו בצלאל ור' משה יוסף.
סבא: ר' אלעזר ניסן (מצד אביו), ר' משה דוד אשכנזי בעל "תולדות אדם" (מצד אמו).
סבתא: מרת רויזה בלומה (מצד אביו).

נולד בו' סיוון שנת ה'תקצ"ו בסיגט (רומניה).
נשא לאישה את בתו של ר' מנשה רובין מרופשיץ אולם היות ולא הולידה לו ילדים, קיבל היתר 100 רבנים למסור לה גט באמצעות שליח ולהתחתן שוב.
בשנת ה'תרכ"ד החל לכהן כרב העיר טעטש.
בשנת ה'תרל"ח נשא לאישה את דודניתו – בתו של ר' יואל אשכנזי מזלוטשוב.
לאחר פטירת אביו בשנת ה'תרמ"ג החל לכהן כאדמו"ר השני מסיגט והתנגד בחריפות לציונות.
בשנת ה'תרס"ד השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• קדושת יום טוב