חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי שמואל אביחצירא
תאריך הילולא: י''ט אייר מקום קבורה: מרוקו
דרכי גישה

ארפוד

אביו: ר' אהרן.
בניו: ר' אליהו ור' שמעון.

בשנת ה'תשט"ו השיב את נשמתו ליוצרה.