חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו''ר רבי נפתלי חיים מדזיקוב-ויז'ניץ
תאריך הילולא: י' אדר א' מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

בני ברק: בית החיים ברחוב חזון איש, ישנן שתי חלקות וחומה מפרידה ביניהן, בכניסה הימנית להמשיך ישר עד אמצע החלקה
(בסמוך ציוני אדמו"ר מאוז'רוב חנצ'ין, אדמו"רי ויז'ניץ, אדמו"רי קוידינוב ובוטושני, החזון איש, ר' אברהם יהושע העשיל).

אביו: ר' מרדכי יהודה

נשא לאישה את בתו של ר' חיים מאיר מויז'ניץ.
בערב שבת קודש שנת התשנ"ה השיב את נשמתו ליוצרה.