חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רב סעדיה גאון אלפיומי - רס''ג
תאריך הילולא: כ''ו אייר מקום קבורה: עיראק
דרכי גישה

סורא [מתא מחסיא]

אביו: ר' יוסף.
מורו: אבו כת'יר יחייא בן זכריה.

נולד בחודש תמוז ד'תרמ"ב בכפר דלץ (מצרים) בתקופת הגאונים ומיוחס עד התנא ר' חנינא בן דוסא.
למד את סוד עיבור השנים, לשון וספרות ערבית, ביולוגיה, פילוסופיה ואסטרונומיה והתכתב עם הרופא והפילוסוף ר' יצחק בן שלמה הישראלי מקירואן בנושאים בהן התקשה. נודע בבקיאותו בכל התורה והתלמוד ובשנת ד'תרס"ג כתב את ספרו הראשון 'ספר האגרון' אולם לאחר שנים אחדות הרחיב והוסיף וקראו 'ספר יסודות השיר העברי'.
לאחר שנשא אישה החליט לעלות לארץ ישראל, למד בטבריה ויצא בתוקף נגד הקראים. בעקבות המחלוקת בענין הלוח בין ר' אהרן בן מאיר וחכמי בבל בשנת ד'תרפ"א החליט להצטרף אל חכמי בבל ועבר לבגדד (עירק). חכמי בבל שהתפעלו מאישיותו, חכמתו וכשרונותיו מינוהו ללמד את כתבי הקודש בישיבת פומבדיתא.
לאחר שנחשף לנוסחי התפילה השונים במצרים, ישראל ועירק חיבר סידור תפילה בו קבע נוסח אחיד. כתב פירוש לתנ"ך ולספר יצירה, ספרי הלכה ופיוטים. תירגם ספרים לערבית וביניהם את 'מגילת בני חשמונאי' ['מגילת אנטיוכוס'] והביא בהקדמתו הוכחות שנס חנוכה נרמז בנבואות התנ"ך. לפונים אליו בשאלות השיב באופן ברור ומסודר.
למרות היותו בן חוץ לארץ החליט ראש הגולה דוד בן זכאי למנותו בשנת ד'תרפ"ח כראש ישיבת סורא, לאחר כשנתיים נתגלעה מחלוקת ביניהם בעניין פסקי דין על עסקי חצרות והרב סעדיה הוחרם על ידו, הועבר מכהונתו ונאלץ לברוח מפניו. בשנת ד'תרצ"ז הושב לכהונתו אולם בריאותו לא היתה תקינה עקב הסבל שעבר ובשנת ד'תש"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אשא משלי ואחוד
• באור תשעים מילות בודדות בתנ"ך (ק)
• הלכות נידה
• כתאב אלתאריך
• כתאב אלתמייז
• מאמר על הריבית
• סידור (ק)
• ספר ביטול ההיקש במצוות שמעיות
• ספר האגרון
• ספר האמונות והדעות (ק)
• ספר הגלוי
• ספר הטענה לנר שבת
• ספר הטענה לתפילה
• ספר הירושות: דיני ירושה
• ספר המבחן: בחכמת העיבור
• ספר המועדים
• ספר המצוות (ק)
• ספר המתנות
• ספר הפקדון
• ספר השטרות והעדיות
• ספר התשובה על אבן סאקויה
• ספר התשובה על המתנפל על המשנה והתלמוד
• ספר התשובה על ענן
• ספר זכרון ומגילה לדורות
• ספר טריפות