חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל אליהו משען
תאריך הילולא: כ' אדר מקום קבורה: סוריה
דרכי גישה
 

אביו: ר' בכר אברהם.
מתלמידיו: ר' שאול חיים הכהן דוויק.

בשנת ה'תרמ"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• ש
פת אמת: על ספר "עץ חיים" (ק)