חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי יחזקאל הלוי לנדא בעל הנודע ביהודה
תאריך הילולא: י''ז אייר מקום קבורה: צ'כיה
דרכי גישה

פראג – בית הקברות ברחוב פיביכובה (Fibicova)
(בסמוך ציון ר' אליעזר פלקלש).

אביו: ר' יהודה סגל.
אמו: מרת חיה.
אשתו: מרת ליבא.
בניו: ר' יעקבקה, ר' ישראל ור' שמואל.
בתו: מרת פרידא (בעלה ר' יוסף מיאמפולי).
סבא: ר' אליעזר (מצד אמו).
מוריו: ר' יצחק אייזיק סגל מלודמיר ור' משה יעקב מקראקא.
מתלמידיו: ר' אברהם בן יחיאל דנציג (בעל "חיי אדם"), ר' אליעזר פלקלס (בעל "תשובה מאהבה") ור' בצלאל רנשבורג.

נולד בי"ח חשוון ה'תע"ד בעיר אפטא ומיוחס לר' העשיל, למהר"ל עד רש"י.
בגיל צעיר התפרסם כבקי בש"ס ופוסקים ובגיל מצוות הגיע לישיבה בעיר בראד. בשנת ה'תצ"ב נשא לאישה את בתו של הגביר ר' יעקב מדובנא שדאג לפרנסו אחר נישואיו. כל חפצה ורצונה של אשתו היה שילמד תורה על כן השתדלה בכל מאודה לעשות כל אשר יכלה על מנת לאפשר לו ללמוד במנוחת הנפש, לאחר שעברו לבראד הייתה מביאה את הארוחות לבית המדרש בכדי לחסוך לו את זמן ההגעה לבית וחזרה לישיבה. בשנת ה'תצ"ד נבחר לראש בית הדין הגדול בעיר בראד ומכל קצוות תבל שיגרו אליו שאלות. לאחר שר' יחזקאל יחד עם ר' מאיר מרגליות (תלמיד הבעש"ט) ור' אברהם גרשון מקיטוב (גיסו של הבעש"ט) יצאו נגד אחד מראשי הקהל הנכבדים ביותר בבראד, אמר הבעש"ט כי לשלושתם פסקו גדולה על שקדשו שם שמים ומעתה ירום קרנם. בשנת ה'תק"ה החל לכהן כרב העיר יאמפלה ובשנת ה'תקט"ו עלה על כס הרבנות במקום ר' דוד אופנהיים ונתמנה לאב"ד ור"מ בעיר פראג. יסד ישיבה גדולה ששגשגה תחת הנהגתו, תלמידים מהמצטיינים ביותר מכל חלקי אירופה נהרו אליה ומרוב תלמידים הוכרח ללמוד עמם בחצר. היה לומד בעמידה וגם בבית הכנסת לא ישב, מעולם לא עבר עליו חצות לילה בשינה והיה מקונן על חורבן בית המקדש, בימי "בין המיצרים" לא אכל דבר מן החי, בשכבו במיטה הניח רק את ראשו במיטה על כרים ורובו חוץ למיטה על גבי כסאות, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים התענה משבת לשבת וביום הכיפורים לא נתן תנומה לעפעפיו והתפלל בקולי קולות ובבכיות. אחד מתשוקותיו הגדולות הייתה לראות את חידושיו יוצאים לאור ואכן רוב ספריו הודפסו עוד בימי חייו, את ספרו "נודע ביהודה" הקדיש על שם אביו ועל שם אמו קרא את ספר חידושיו "ציון לנפש חיה".
בשנת ה'תקנ"ג השיב את נשמתו ליוצרה.
מס
פריו:
• אהבת ציון: דרושים (ק)
• דורש לציון: דרושים שהודפסו ע"י בנו (ק)
• נודע ביהודה: שו"ת (ק)
• ציון לנפש חיה – צל"ח: הערות ופירושים על התלמוד (ק)