חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו''ר רבי שלמה הכהן-רבינוביץ מראדומסק
תאריך הילולא: כ''ט אדר מקום קבורה: פולין
דרכי גישה

ראדומסק

ציון בתו (רבקה) נפטרה: ז' אייר ה'תרע"ז וציון חתנו (ר' יחיאל הלוי) נפטר: ד' טבת ה'תרע"ו בבית החיים העתיק בצפת

אביו: ר' דב צבי.
אשתו: הרבנית גיטל.
בניו: אדמו"ר רבי אברהם יששכר, ר' אריה לייב ור' צבי מאיר.
בתו: הרבנית רבקה (בעלה ר' ליפמן).
סבא: ר' שלמה מפינטשוב (מצד אמא).
מוריו: ר' אברהם מפיוטרקוב (בעל "ברית אברהם"), ר' מאיר מאפטה ור' משה אהרן.
מתלמידיו: ר' חיים דוד ברנארד מפיוטרקוב.

מייסד חסידות ראדומסק נולד בשנת ה'תקס"א. מנעוריו החל ללמוד את תורת הנסתר והסתופף בצילם של ר' בער מראדושיץ, ר' יחזקאל מקוזמיר ור' פישל מסטריקוב. בגיל 18 היה בקי בספר השל"ה בעל-פה. בשנת ה'תר"ב החל לכהן כרב בראדומסק שהייתה למרכז חסידי. את האלפים שנהרו אליו עורר ללימוד התורה ולעבודת ה' בלב בוער באהבת ה' בהתלהבות בכל רמ"ח אברים ושס"ה גידים ולא רק בראש ובלב, אולם הרחיק את החסידים ההמוניים אשר ביקשו רק את צרכיהם הגשמיים ולפעול להם ישועות.
תשובותיו היו קולעות וחדורות בפיקחות ור' בונם מפשיסחא העיד כי חכמת שלמה פועמת בו.
בשנת ה'תר"ג נולד בנו (אדמו"ר רבי אברהם יששכר).
נהג לומר כי ארבעה טעויות טעה במחשבתו:
1. שמוכרי ספרים הינם למדנים – התברר שרובם ככולם בורים.
2. שאנשי חברה קדישא הינם בעלי תשובה – וראה שכולם שותים לשכרה.
3. שהבלנים נקיים, כיון שהמרחץ פתוח לפניהם – נוכח שהם מזוהמים.
4. והטעות הגדולה ביותר, שהשמשים אצל צדיקים הינם יראי שמים – אך הגיע למסקנה כי רחוקים הם מכך.
התפלל בזמירות ומנגינות אשר הנעימו את לב שומעיו ואמר כי ניגונים חדשים ויפים לכל חג הינם בדיוק כמו אתרוג חדש ויפה לסוכות. הקפיד מאוד שידפיסו את ספרו של ר' אלימלך מליז'נסק "נועם אלימלך" עם הקדמת בנו (ר' אלעזר), בה מעיד שאביו הקדוש לא זו בלבד שמסר נפשו על קדושת ה' יתברך אלא גם מסר נפשו על ישראל. חידש את האוהל שנבנה על קברו של ר' אלימלך מליז'נסק ובכל שנה הגיע בכ"א אדר עם חסידיו להתפלל במקום קבורתו. לעת זקנתו היה נוסע אל צדיקי הדור ואמר כי זהו עונש מן השמים היות ובילדותו לא מסר נפשו על מנת לנסוע אל הצדיקים.
לאחר פטירת אדמו"ר בעל חידושי הרי"ם מגור ביום שבת שנת ה'תרכ"ו לא רצו להודיע לו אולם כאשר חתנו (ר' ליפמן) שב מההלוויה אמר לו 'בוודאי יזמינו אותי למרום לקבל את השבת לכבוד האורח הנעלה' ובערב שבת – ערב ראש חודש ניסן השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• תפארת שלמה: על התורה והמועדים (ק1/ק2/ק3)

התמונה באדיבות ר' יהושע זילברברג
מדריך במסעות לקברי צדיקים באירופה טלפון 052-7635014