חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי אליעזר ליפא מחמילניק
תאריך הילולא: כ''ו אדר מקום קבורה: פולין
דרכי גישה

בית החיים בליז'נסק (Lezask)
(בסמוך לציון אביו – רבי אלימלך).

אביו: ר' אלימלך מליז'נסק.
אמו: מרת שפרינצא.
אחיו: ר' אלעזר מליז'נסק ור' יעקב ממוגלניץ.
אחותו: מירוש.
בנו: ר' אריה לייב וויסבלום מחמלניק.
סבא: ר' אליעזר ליפא (מצד אביו), ר' אהרון מרגוליס (מצד אמו).
סבתא: מרת מירל (מצד אביו).

התגורר בעיירה חמלניק ונתפרסם כבעל מופתים.
האדמו"ר מלובלין אמר כי הוא צריך 9 מלאכים למניין שלו בעת שהוא מתפלל מגודל התלהבותו.
בשושן פורים ה'תקס"ו הכין כל המלבושים והקיטל לעת פטירתו, הכין סעודה לחסידיו וברך כל אחד מהם, לאחר מכן נסע לליז'נסק (פולין) וכעבור ימים אחדים השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אורח לצדיק.