חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי שמעון סופר
תאריך הילולא: י''ז אדר מקום קבורה: פולין
דרכי גישה

קראקא

אביו: ר' משה (החתם סופר).
אמו: מרת שרה.
בנו: ר' שלמה אלכסנדרי.
אחיו: ר' אברהם שמואל בנימין.
סבא: ר' שמואל (מצד אביו), ר' עקיבא איגר (מצד אמו).
סבתא: מרת רייזלא (מצד אביו).
מתלמידיו: ר' עמרם בלום (בעל "בית שערים") ור' משה כץ.

נולד בשנת ה'תקפ"א בפרשבורג (הונגריה) ספק לאחר 7 חודשים ספק 8 חודשים לאחר שאמו סבלה צער במשך ימים רבים. בהיותו בגיל 8 היה מתפלל בדמעות שליש ומסגף את עצמו בתעניות, רוב הלילה היה ער ולומד תורה, היה נזהר מאוד באכילה. הצטער בצרת כל אחד מישראל ואהב כל אחד מישראל, דיבורו היה בנחת ובענווה.
בשנת ה'תר"ב כיהן כרב במטרסדורף (הונגריה) ובשנת ה'תר"כ מונה כרב ואב"ד בעיר קראקא
ייסד בשנת ה'תרל"ח את חברת "מחזיקי הדת" בגליציה ובשנת ה'תרל"ט נבחר לפרלמנט בווינה.
בשנת ה'תרמ"ג השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• מכתב סופר: שו"ת (ק)