חברי MyTzadikהרשמה חינם!
ר' מאיר כץ פאפירש
תאריך הילולא: ב' אדר מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

ירושלים: הר הזיתים.

אביו: ר' יהודה.
מוריו: ר' יעקב צמח ור' ישראל אשכנזי.

נולד בשנת ה'שפ"ד.
מגיל 13 החל ללמוד תורת הקבלה, התגורר בירושלים.
ליקט וערך קיצור להנהגת האדם וסדר היום, הלכות שבת, ראש חודש ויום טוב לפי חכמת הקבלה של האר"י בהתאם למתכונת השולחן ערוך. ערך את כתביו של ר' חיים ויטאל וסידרם עפ"י סדר.
חיבר 39 ספרים בחכמת הקבלה.
בשנת ה'תק"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אור האבוקה.
• אור זרוע.
• אור נר.
• אור פני מלך.
• אור צדיקים: סדר הנהגות האדם ותיקונים לכל העוונות.
• אור צח.
• אור רב.
• דרך עץ חיים: מבוא ללומדים קבלה.
• מאורי אור (ק)
• מתוק האור.