חברי MyTzadikהרשמה חינם!
ר' משה מקיטוב
תאריך הילולא: י''ז שבט מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה

בית החיים היהודי בקיטוב
(בסמוך לציון זוגתו-שרה נפטרה: כ' חשון ה'תקכ"ד)

אביו: ר' שלמה.
אשתו: הרבנית שרה.
אחיו: ר' חיים מהורדנקה.
מורו: ר' ישראל [הבעש"ט].

מהצדיקים הנסתרים אשר כל עבודתם וכל תורתם נעשו מבלי שהדבר ייוודע ברבים.
כאשר גילה את קדושתו של ר' ישראל [הבעש"ט], נעשה לתלמידו.
נשא לאישה את בתו של ר' מנחם מענדיל.
קבע בעירו מנהג שלא לקבור בטלית כאשר ארע באחד מלילי יום הכיפורים שהמתפללים בבית הכנסת עמדו כל כך צפופים עד שלא יכלו להתנועע. ר' משה צווה שיסירו את הטליתות מעליהם ומייד רווח להם. לאחר שבררו לפשר הדבר התברר שהמתים שנקברו בטליתותיהם התערבו בין החיים וגרמו לצפיפות.
ביום שישי שנת ה'תצ"ח השיב את נשמתו ליוצרה
.

התמונה באדיבות ר' יהושע זילברברג
מדריך במסעות לקברי צדיקים באירופה טלפון 052-7635014