חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי ישראל אביחצירא - הבבא סאלי
תאריך הילולא: ד' שבט מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

בית החיים בנתיבות
זמני פתיחה:
ימים ראשון–חמישי 20:30–08:00
יום שישי 13:00–08:00

הכניסה לחדרו בנתיבותפנים החדר

אביו: ר' מסעוד.
אמו: מרת עישא (ממשפחת בן חמו).
אשתו: מרת פריחה (בזיווג שני).
בניו: ר' מאיר.
בתו: מרת אסתר.
אחיו: ר' דוד, ר' יצחק ["בבא חאקי"], ר' מסעוד שטרית ["בבא סידי" - אח חורג].
סבא: ר' יעקב (מצד אביו).
מוריו: ר' יצחק פדידה ["בבא חאקי בן ננה"], ר' משה תורג'מן ["בבא סי בן יוסף"], ר' עזרא עטיה.

נולד בראש השנה שנת ה'תר"ן במרוקו. אביו מל אותו ודודו (ר' יצחק) שימש כסנדק. היות ואביו חרד לקרוא את שמו על שם זקנו, נקרא בשם "ישראל" בהתאם לפסוק "לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם-ישראל, כי-שרית עם-אלוקים ועם-אנשים ותוכל" (בראשית ל"ב/כ"ט).
מילדותו שקד על תלמודו בכל ענפי התורה. אביו החל ללמדו את דרכי הקדושה, מגיל 6 כיסו את עיניו בגלימה כשיצאו עמו לרחוב בכדי לשמור על טהרת עיניו ובגיל 9 כאשר אביו שמע אותו מוכיח במילים קשות את אחד מעשירי תאפיללת, הזדרז להשתיקו ואמר: 'הישמר לך מלהעניש יהודי ואל תוציא דבר קשה מפיך, כי את אשר תברך יבורך ואת אשר תאור יואר'.
בילדותו נחטף ע"י ערבים מבני תאפיללת, שדרשו כופר גבוה תמורתו. ר' מסעוד לא נענה להפצרותיו של אחד הנכבדים הערביים אשר רצה להילחם בחוטפים בכדי לשחרר את ר' ישראל, העביר את מלוא הסכום לידי החוטפים והילד שוחרר. בהגיעו לגיל בר מצווה אביו השיאו את בת אחותו, אך לאחר נישואיהם חלתה וכעבור שנתיים נפטרה. לאחר מספר חודשים נשא לאישה את מרת פריחה לבית אמסלם. לאחר נישואיו אחיו ודודו החלו ללמדו את תורת הקבלה, כתבי האריז"ל וסידור האריז"ל על פי כוונות של אביר יעקב. ר' ישראל כתב לעצמו סידור על דרך האריז"ל בנוסף לסידור שקיבל מאביו בילדותו. בגיל 16 נתמנה כריש מתיבתא בישיבת "אביר יעקב" ובשנת ה'תרס"ט מונה לעמוד בראש הישיבה. בשנת ה'תר"פ מילא את מקום אחיו ועבר לעיר ארפוד, משם לעיר בודניב ובשנת ה'תרפ"ב עלה לארץ הקודש. למד בישיבת המקובלים "בית א-ל" יחד עם המקובל ר' אליהו לעג'מי גם את כוונות הרש"ש ולאחר שנה נאלץ לחזור למרוקו בגזרת ר' משה תורג'מן. געגועיו לארץ הקודש הלכו וגברו ובשנת ה'תרצ"ג עלה לארץ ישראל יחד עם משרתו - משה שיטרית. התגורר בירושלים בביתו של ר' יוסף שלוש, תקופה ממושכת שהה בטבריה והרבה להשתטח על קברי הצדיקים בגליל. בהגיעו לירושלים החל ללמוד בישיבת "פורת יוסף" בצוותא עם ראש הישיבה, ר' עזרא עטיה.
הרבי מלעלוב העיד בפני חסידיו כי ר' ישראל עמל רבות בעבודת ה' בצעירותו: סיגף את עצמו בתעניות, התענה משבת לשבת, נשאר ער לילות שלמים ולמד הרבה, טבל פעמים רבות במקוואות קרים ועוד. מרן אביר יעקב אמר בחזיון לילה למקובל ר' מרדכי שרעבי: 'נשמתו של נכדי - ר' ישראל, חוצבה מנשמתו של חזקיהו המלך ע"ה וכל המקבל את ברכתו כמי שזכה להתברך מפי המלך חזקיהו עליו השלום'.
שוב בגזרת רבו (ר' משה תורג'מן) שב למרוקו בשנת ה'תשי"ד להנהגת הקהילה בתאפיללת. בביתו הורגשה העשירות והרחבות אך למרות זאת הטכנולוגיה החדשנית לא הוכנסה אליו. מספר פעמים שהה במהלך חודש אלול והימים הנוראים בין כותלי ישיבת "תומכי תמימים" בברינווא (צרפת), הנהלת הישיבה הכינה עבורו שני חדרים בהם היה עוסק בתורה, בתפילה ומחצות הלילה עד אור הבוקר עסק בלימוד “ליקוטי תורה” של אדמו”ר הזקן (ר' שניאור זלמן).
עם שובו לארץ ישראל בשנת ה'תשכ"ד התגורר ביבנה. כעבור זמן החליט בעקבות מאורע לעבור לאשקלון ובשנת ה'תש"ל קבע את משכנו בנתיבות. ה"בבא סאלי" נודע כבעל רוח הקדוש וכמקובל גדול ומכל הזרמים ביהדות הגיעו לקבל את עצותיו ולהתברך מפיו. את כולם ה"בבא סאלי" קיבל בסבר פנים יפות, באהבה ובכבוד - מנהיגים ורבנים, גדולי עולם ופשוטי עם אך לא אבה לשמוע ואף הרחיק את המדברים בגנות החסידות, הבעש"ט הקדוש וממשיכי דרכו. אדמו"ר רבי מנחם מענדל מליובאוויטש אשר ה"בבא סאלי" העריך והעריץ ואף ביקש לעבור לגור בקרבתו התכתב עמו ופתח את מכתביו בתארים רמים בהם אף העיד כי ה"בבא סאלי" הינו מהצדיקים הנקראים "בני עליה" אשר הינם יחידים בדור. כל מעשיו ועבודת הקודש שלו עמדו בציפייה לביאת המשיח והיו לו בגדים מיוחדים שזורים בחוטי זהב שהכין לקבלת פני משיח צדקנו.
בחודש חשון שנת ה'תשמ"ד גילה לרבי מרדכי אליהו כי ישנן גזירות קשות על עם ישראל ולמרות שהובטח לו לראות פני משיח הסכים לוותר על כך ובכך לבטל את הגזירות, אולם נדרשים לו 3 חודשים להיטהר. כעבור 3 חודשים אושפז בבית הרפואה ואמר לבני משפחתו לומר לר' מרדכי אליהו להגיע אליו ביום ראשון מוקדם בבוקר. כאשר ר' מרדכי אליהו הגיע לבקרו השיב את נשמתו ליוצרה.

תמונת הצדיק באדיבות ברסלב-מוסדות תיקון המידות

לצפיה: סרט אודות ה"בבא סאלי"