חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי לעזיז כליפא [לוק] לוך
תאריך הילולא: ט''ז שבט מקום קבורה: מרוקו
דרכי גישה

מרקש

אמא: ימנה.
אשתו
: סעידה (בזיווג ראשון), עלו (בזיווג שני).
בניו: מזיווג ראשון – דוד, יוסף ומסעוד.
בנותיו: מזיווג ראשון – זוהרה. מזיווג שני – ז'אנט.
סבא: ר' דוד בן ר' יאיר מור יוסף (מצד אמו).
מתלמידיו: המקובל לוי סעדיה נחמני.

נולד בשנת ה'תרכ"ג במרוקו.
שימש כסופר סת"ם [ספרי תורה, תפילין, מזוזות] וכשוחט, לימד מאות תלמידים ומונה כבוחן מטעם בית הדין בבחינות לקבלת תעודת שחיטה.
ביום חמישי שנת ה'תשי"ח השיב את נשמתו ליוצרה.

התמונות והמידע באדיבות הרב יוסף הלל שליט"א
מחבר הספר "עדה המצבה - מצבות מראכש", ירושלים תשע"ו
דוא"ל:
hilel26@gmail.com