חברי MyTzadikהרשמה חינם!
הרבנית פערל פרנקיל תאומים
תאריך הילולא: ט''ז אייר מקום קבורה: ארצות הברית
דרכי גישה

אביה: ר' אברהם דוד הלוי.
בעלה: ר' מנחם מרדכי.
בניה: ר' גרשון זאב ור' יהושע העשיל יששכר.
בתה: הרבנית הענא (בעלה ר' רפאל מאיר כהן).

התגוררה בארה"ב. למדה בקביעות בספר 'מנורת המאור', בכל עת מצוא הייתה משננת את הספרים 'חיי אדם' ו'חכמת אדם' והייתה בקיאה בהלכות ובמאמרי חז"ל.
סייעה לבעלה לשקוד על לימוד התורה ודאגה לניהול הבית ולחינוך הילדים. נודעה בטוב לבה ועסקה רבות בגמילות חסדים, העניקה מזון ולבוש לנזקקים ועודדה את רוחם. בכל לילה אחר חצות אמרה את כל ספר התהילים והתפללה לישועת הפונים אליה בדבר מצוקתם.
בשנת ה'תש"ב השיבה את נשמתה ליוצרה.