חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל אלכסנדר זיסקינד מהרודנא
תאריך הילולא: י''ח אדר ב' מקום קבורה: בלארוס
דרכי גישה

הרודנא [גרודנא]

אביו: ר' משה.
אמו: רבקה.
מורו: ר' אליעזר עפשטיין (בעל "הפרדס").

נודע בקדושתו, באהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל, במידותיו הנעלות ובענוותנותו. פרש מענייני העולם, ערך סיגופים במטרה לבטל את התאוות ולאחר כל צום אכל דגים קטנים עם העצמות בכדי להתגבר על תאוות האכילה. בכל ערב שבת טבל במקוה, רחץ פניו ידיו ורגליו ולאחר שלבש בגדי לבן הלך לבית הכנסת וקרא את 'שיר השירים' מתוך מגילה כשרה שכתב בעצמו על גבי קלף.
טרם פטירתו בשנת ה'תקנ"ד ציווה לקוברו בטלית מצוייצת כשרה, להניח מקום פנוי ארבע אמות סביב קברו, שיטמינו בסמוך אליו רק צדיק שהיה רגיל ללמוד גם בספרו ולכתוב על המצבה רק את התואר 'עובד השם'.
מספריו:
• יסוד ושורש העבודה (ק)