חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי שמואל אברהם אבא האגר מהורודנקה
תאריך הילולא: ל' שבט מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
בעיר הורודנקה [מחוז איוונו-פרנקיבסק].

אביו:  אדמו"ר רבי ברוך מויז'ניץ.
אמו: הרבנית צפורה.
אחיו: ר' חיים מאנטניא (בעל "טל חיים"), ר' יחיאל מיכל, ר' יעקב יצחק דוד, אדמו"ר רבי ישראל מויז'ניץ, ר' משה משאץ, ר' פנחס מבורשה, ר' שלום מדמיטש, ר' שרגא פייביש.
אחיותיו: מרת חוה (בעלה ר' שמואל דוב חודורוב), מרת רייזל (בעלה ר' מרדכי חודורוב), שיינדיל (בעלה ר' שלום יוסף פרידמן מצ'רנוביטש).
סבא: אדמו"ר רבי מנחם מנדל מויז'ניץ (מצד אביו), ר' אריה לייב מז'יטומיר (מצד אמו).

נולד בשנת ה'תרכ"ה.
נשא לאישה את בתו של ר' משה מרדכי ממקארוב.
השיא את בנותיו לר' מנדל חודורוב מקולומיאה ולר' ישראל שלום יוסף מאנטניא.
בשנת ה'תרנ"ה השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• שפתי צדיק (ק)